За изминалата 2017-та година се запазва тенденцията от последните няколко години на положителен прираст на населението в община Гоце Делчев. Добрата новина е, че в самия град Гоце Делчев прирастът също е положителен.

Съставените актове за раждане в община Гоце Делчев през 2017-та година са общо 543 на брой, а децата родени в МБАЛ „Иван Скендеров” са 464. Отчита се голямо намаление в раждаемостта спрямо предходната година, което е характерно за цялата страна. Данните показват, че през 2017-та година съставените актове за раждане в общината са с 88 по-малко, а родените деца в болницата с 83 по-малко, отколкото през 2016-та година.

Новородените жители на град Гоце Делчев са 200, сред които има 1 двойка близнаци. В сравнение с 2016-та година, родените деца в града са само с 4 по-малко. Общо 122 деца са родени в кметствата на територията на общината: в село Баничан – 4, като сред тях има двойка близнаци, село Борово – 16, село Господинци – 4, село Буково – 7, село Брезница – 41, като сред тях има двойка близнаци, село Корница – 19, село Лъжница – 17 и село Мосомище – 14. Общо родените деца на територията на цялата община са 322, което е с 14 по-малко от миналата година.

Пресъставени през 2017 г. са 79 акта на деца, които са родени в чужбина, като сред тях най-много са тези от Турция, Германия, Великобритания, Испания. С декларация за бащинство, в случаите когато родителите нямат сключен граждански брак, са припознати 43 деца, което е два пъти по-малко в сравнение с предишната година.

През 2017-та година са съставени общо 158 акта за граждански брак в град Гоце Делчев, спрямо 145 през 2016-та година. От тях пресъставените актове от чужбина са 29, като те са сключени в Турция, Гърция, САЩ, Великобритания, Германия и Испания. 

Сключените бракове в кметствата на територията на общината са 48 на брой. В селата Делчево и Добротино няма нито един сключен брак, в село Борово – 1, в селата Баничан, Буково и Господинци – по 3, в Мосомище – 6, в Лъжница – 8, в Корница – 9, а в Брезница – 15.

Подписванията, които са извършени само в присъствието на кумовете в сградата на община Гоце Делчев са 30 на брой. Продължава практиката, по желание на младоженците, браковете да се сключват в ресторантите или на открито, като най-предпочитаното място за извършване на ритуала по бракосъчетанието е Градския парк в Гоце Делчев.

Съставените актове за смърт в регистрите на община Гоце Делчев са 297 на брой, което е с 42 по-малко спрямо предходната 2016-та година. От тях пресъставените актове за смърт от чужбина са 4. Починалите жители на гр. Гоце Делчев през 2017-та година са 198, на село Баничан – 5, на Борово – 11, на Брезница – 24, на Буково – 7, на Господинци – 4, на Корница – 13, на Лъжница – 11, на Мосомище – 20 и на Делчево – 4. Общият брой на починалите на територията на общината е 297 души, като от тях жители на гр. Гоце Делчев са 198, а на кметствата – 99.

Данните показват, че за 2017-та година прирастът на населението в гр. Гоце Делчев е положителен – родените са 200, а починалите 198. В община Гоце Делчев прирастът също е положителен, тъй като родените са 322, а починалите 297. 

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *