С най-неотложните въпроси днес се занимаха общинските съветници от Гоце Делчев. В последното си за мандата заседание общинските съветници приеха отчета на изпълнение на бюджета за 2018 г., който сметната палата е заверила без резерви. Старейшините взеха решение да бъде отдаден под ученическия стол в село Лъжница, да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на залата в Дома на културата, която в момента се използва за репетиции от фондация „Николина Чакърдъкова“. Те гласуваха и наредба за условията и реда, по който гражданите ще бъдат настанявани в социални жилища. С пълно единодушие членовете на общинския съвет одобриха резултатите от проведения конкурс за управител на МБАЛ „Иван Скендеров“, с което д-р  Владислав Улевинов поема ръководството на здравното заведение в следващите три години.

В своя доклад за мандата от 2015 до 2019 г. председателят Ангел Гераксиев проследи дейността на на Общинския съвет и подчерта:

… Между Общинският съвет и ръководството на общината, в лицето на кмета Владимир Москов, продължиха наложените още миналия мандат, отношения на коректност и прозрачност при внасяне на материалите, взимането на решения и последващото им изпълнение. Не е имало предложение за решение на всяка цена. Спазваше се принципа на взимане на решения след като се отчитат всички направени предложения от общинските съветници. Когато се е формирало становище за различно решение от предложението на кмета на общината в съответните комисии, кметът се е съобразявал, оттеглял е своето и е приемал това което се е формирало в постоянните комисии.

В тази връзка, резултатите, които постигна общината са много добри. Видимо е продължаващото положително преобразяване на гр. Гоце Делчев и селата през този мандат. В следствие на съвместната ни работа в общината бяха одобрени и реализирани проекти по европейски програми на стойност 28 136 000 лева, като има и допълнително подсигурени проекти на стойност 15 447 000 лева, които ще се довършат през следващия мандат. Осигурено бе национално финансиране от програмите Красива България, ПУДООС и др. в размер на 9 273 000 лева, както и безвъзмездно финансиране по Националната програма за саниране в размер на 18 892 000 лева. Тези проекти обхванаха почти всички сфери – инвестиции в градска среда – улици, подпорни стени, детски и спортни площадки, сгради на образователната и социалната инфраструктура, околна среда, програми за заетост и обучения, енергийна ефективност и др.

Така, че работейки с разбиране, диалог и коректност между органите в общината – кмет  – общински съвет, общината се развиваше успешно.

Трябва да отбележим, че имаше въпроси, които не можахме да решим в достатъчна степен, основно касаещи изпълнението на Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, поддържане чистотата, опазване на околната среда и защита имуществото на територията на община Гоце Делчев. Тези въпроси, освен с администрацията, са свързани и с други институции в община Гоце Делчев от които също зависи тяхното изпълнение. На това трябва да обърне сериозно внимание следващият Общински съвет, наред с развитието на общината…

След като гласуваха, заместник кметът Валери Сарандев да поеме управлението на общината в предизборния период и уточниха кой ще поеме функциите на кметовете на кметства, които също ще участват като кандидати в местните избори, 29 -те общински съветници си направиха снимка, която да остане в историята на местната власт и управлението на Гоце Делчев и общината.

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *