Как малките предприятия с големи обороти да преодолеят икономическите последствия от пандемията COVID-19? Отговор на този въпрос дадоха днес експертите на Областен информационен център – Благоевград по време на он лайн информационна среща. Пред представители на бизнеса от цяла Югозападна България, управителят на центъра Теменужка Стамболиева представи процедура за подбор на проекти „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г.

Глобалното разпространение на пандемията COVID-19 и въведените карантинни мерки доведоха до нарушаване функционирането на почти всички икономически дейности както в световен, така и в европейски и национален мащаб. България, като малка и отворена икономика, не може да остане изолирана от протичащите процеси в големите икономики на еврозоната, които формират значителна част от стокообмена на страната ни. Най-силно засегнат е  малкият и среден бизнес, който вече е поставен под риск от загуба на доходи и необратимо излизане от пазара.

В тази връзка, настоящата процедура се явява продължение на инициативата в рамките на ОПИК за осигуряване на оборотен капитал чрез безвъзмездни средства за предприятия от всички сектори на икономиката. Стартът беше поставен с процедурата, предоставяща подкрепа за преодоляване на икономическите последствия от пандемията за микро и малки предприятия и последвалата процедура в помощ на средни предприятия. По аналогия на посочените две процедури, настоящата – „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, е насочена към осигуряване на оперативен капитал за българските малки предприятия, които през 2019 г. са реализирали оборот от минимум 500 000 лв.

Допустими кандидати по процедурата са юридически лица и еднолични търговци, които имат минимум две приключени финансови години, преди датата на обявяване на процедурата. Те трябва да отговарят на изискванията за малко предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия, за 2019 г. да имат оборот, равен или по-голям от 500 000 лв. и да са регистрирали спад в оборота си за три избрани последователни месеца от последната година, сравнено със същите месеци на 2019 г.

Всеки одобрен кандидат ще получи безвъзмездна финансова помощ в размер на 50 000 лева, а наличният бюджет по процедурата ще бъде разделен пропорционално по сектори на икономическа дейност, описани подробно в Условията за кандидатстване.

По време на презентацията на ОИЦ – Благоевград, беше обърнато специално внимание, както на условията за допустимост на кандидатите и разходите, така и на начина на попълване, прикачване на необходимите документи и подаване на формуляра за кандидатстване в системата ИСУН 2020.

Крайният срок за кандидатстване по процедура „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ е 16.30 часа на 15 март 2021 година. Видеото с презентацията на процедурата остава достъпно за всички заинтересовани на страницата на Областен информационен център – Благоевград във Фейсбук.

На снимката – Теменужка Стамболиева, управител на Областен информационен център Благоевград по време на он лайн срещата

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *