От 1 януари 2016 г. влязоха в сила промени в условията за пенсиониране, според които право на пенсия за осигурителен стаж и възраст ще се придобива при навършване на 60 години и 10 месеца от жените и 63 години и 10 месеца от мъжете. Необходимият осигурителен стаж за жените е 35 години и 2 месеца, а за мъжете – 38 години и 2 месеца. Промените са по данни на Националния осигурителен институт.
От 31 декември 2016 година възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година: до 31 декември 2029 година възрастта за жените се увеличава с по 2 месеца за всяка календарна година, а от 1 януари 2030 година – с по 3 месеца за всяка календарна година до достигане на 65-годишна възраст; до 31 декември 2017 година възрастта за мъжете се увеличава с 2 месеца, а от 1 януари 2018 година – с по един месец за всяка календарна година до достигане на 65-годишна възраст.
Изискващият се осигурителен стаж също нараства от 31 декември 2016 година – от първия ден на всяка следваща календарна година с по 2 месеца до достигане на 37 години за жените и 40 години за мъжете през 2027 година.
Плавно се увеличава възрастта за пенсиониране на мъжете и жените при недостатъчен осигурителен стаж. През 2016 година те придобиват право на пенсия при навършване на възраст 65 години и 10 месеца за жените и мъжете и най-малко 15 години действителен осигурителен стаж. От 31 декември 2016 година възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с по 2 месеца до достигане на 67-годишна възраст през 2023 година.
Влизат в сила и промени в условията за работещите в специалните ведомства и балерините. Променпенсиии са приети и по отношение на пенсионирането на работещите от специалните ведомства – (чл. 69 КСО). Въвежда се допълнително условие – минимална възраст за придобиването право на пенсия. През 2016 година те ще се пенсионират при навършване на възраст 52 години и 10 месеца при 27 години общ осигурителен стаж, от които две трети действително изслужени на длъжности по специалните закони.
От 31 декември 2016 година възрастта за тези работещи се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с по 2 месеца до достигане на 55-годишна възраст. От началото на 2016 година хората, които имат прослужени 15 години на длъжности от летателния състав, парашутистите, екипажите на подводните съдове и водолазния състав, както и служителите на длъжност “водолаз”, придобиват право на пенсия при навършване на възраст 42 години и 10 месеца.
От 31 декември 2016 година тази възраст започва да се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година до достигане на 45-годишна възраст. За по-голяма прозрачност по отношение на приходите от осигурителни вноски на тези лица и на разходите за пенсии и добавки на военните пенсионери в осигурителните фондове на държавното обществено осигуряване (ДОО) се създаде отделен фонд “Пенсии за лицата по чл. 69”, се посочва в бюлетина на НОИ. Възрастта като допълнително условие за придобиване право на пенсия се въведе и за хората, които имат осигурителен стаж 25 години на длъжност балерина, балетист или танцьор в културни организации. Те придобиват право на пенсия от 1 януари 2016 година при навършване на 42 години и 10 месеца. От 31 декември 2016 година тази възраст започва да се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с по 2 месеца до достигане на 45-годишна възраст.
За хората, работили при тежки и вредни условия на труд, които нямат право на професионална пенсия от професионален пенсионен фонд или са избрали да се осигуряват само в ДОО, но отговарят на определени условия, посочени в новия чл. 69б на КСО, се предвижда възможност да получат пенсия от фонд “Пенсии” на ДОО. В тази група лица попадат тези, които имат категориен стаж само преди 2000 година, поради което не са осигурявани в професионални пенсионни фондове, както и такива, които имат смесен категориен стаж – преди и след 2000 година. През 2016 година изискванията за пенсиониране за тези лица, работещи при условията на първа категория труд, са: навършени 48 години за жените и 52 години и 10 месеца за мъжете, а за работещите при условията на втора категория – 53 години за жените и 57 години и 10 месеца за мъжете.
Освен навършена определена възраст, за придобиване право на пенсия е необходимо те да са работили не по-малко от 10 години при условията на първа категория труд или 15 години при условията на втора категория труд и да имат сбор от осигурителен стаж и възраст 94 за жените и 100 за мъжете. За жените, работещи при условията на първа категория труд, възрастта се покачва с по 4 месеца от 2016 година до 2037 година, а за мъжете – с по 2 месеца за периода от 2016 година до 2029 година, до достигане на 55-годишна възраст и за двата пола. За жените, работещи при условията на втора категория труд, възрастта се покачва с по 4 месеца за периода от 2016 година до 2037 година, а за мъжете – с по 2 месеца за периода от 2016 година до 2029 година до достигане на 60-годишна възраст и за двата пола.
Условията за придобиване право на пенсия от учителите са разписани като постоянно действащи текстове в КСО. От 1 януари 2016 година те придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и възраст при навършване на възраст 57 години и 10 месеца за жените и 60 години и 10 месеца за мъжете и учителски осигурителен стаж от 25 години и 8 месеца за жените и 30 години и 8 месеца за мъжете.
От 31 декември 2016 година възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година: 31 декември 2029 година възрастта за жените се увеличава с по 2 месеца за всяка календарна година, а от 1 януари 2030 година – с по 3 месеца за всяка календарна година до достигане на 62-годишна възраст; до 31 декември 2017 година възрастта за мъжете се увеличава с по 2 месеца за всяка календарна година, а от 1 януари 2018 година – с по 1 месец за всяка календарна година до достигане на 62-годишна възраст.
От 1 януари 2016 година хората, натрупали изискуемия осигурителен стаж за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст за трета категория труд, ще могат по тяхно желание да се пенсионират до една година по-рано от навършване на предвидената за съответната година в КСО възраст.
На тези, които изберат да се пенсионират по-рано, пенсията им ще бъде намалена с 0,4 процента за всеки недостигащ месец до възрастта за пенсиониране. Пенсията се отпуска от датата на заявлението и се изплаща в намален размер пожизнено.

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *