По традиция първата важна дейност на Българското дружество за защита на птиците  през месец януари всяка година е подготовката не екипите си за участие в среднозимното преброяване на водолюбивите птици, съобщи представителят на клона на БДЗП в Гоце Делчев Димитър Попов. Тази година броенето ще се извърши в периода 9-12 януари 2020 г., както то се организатори за 44 път в България са Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) и Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС).

Над 100 доброволци и членове на БДЗП и участващите партньори, обединяват усилията си в повече от 40 екипа, които ще посетят всички големи водоеми в страната. В същия период ще бъдат преброени птиците и в почти всички европейски страни и страните от Африка и Близкия Изток. В България ще бъдат обхванати над 200 влажни зони, включващи Дунавското и Черноморското крайбрежие, и всички големи язовири и реки във вътрешността на страната, където зимуват водолюбивите птици. Участниците ще отчетат броя, вида и разпространението на птиците. Резултатите ще ни дадат отговор на въпроса повече или по-малко са птиците у нас през тази зима и какви са основните заплахи за тях.

По време на преброяването специално внимание ще се обърне на зимуващите пойни и тундрови лебеди, тъй като през 2020 г. се провежда международното преброяване на двата вида. 

Целта на преброяването е да събере точна информация, която да послужи за оценка на промените в състоянието на популациите на наблюдаваните видове птици. Това е показател за промените в средата, която обитават птиците и хората.

Партньори в преброяването в България са Изпълнителна агенция по околна среда, Сдружение за дива природа „Балкани”, Българска орнитологична централа, Федерация „Зелени Балкани”, Фонд за дивата флора и фауна и ДПП „Персина“ – гр. Белене. В полевите екипи ще участват и представители на Съюза на ловците и риболовците в Бълагрия. Министерството на околната среда и водите (МОСВ) също има съществена роля в осъществяването на преброяването, осигурявайки автомобили и експерти от своите регионални звена, които ще извършват и проверки за нарушение на Закона за лова. Съдействие в преброяването в региона ще окажат Югозападно държавно предприятие, ДЛС “Дикчан” ­ с. Сатовча и ДГС – Гоце Делчев, които ще подпомогнат преброяването в района на р. Места и яз. Доспат, както и експерти от Община Козлодуй, които ще осъществят преброяването по река Огоста. Язовир Искър и някои от водоемите в Софийско ще бъдат посетени от доброволци на клуб „Скорец“ към Биологическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

Вторият етап от теренните проучвания по проекта Life Birds приключи, съобщи още Димитър Попов. През изминалия сезон проучванията бяха съсредоточени в няколко Натура 2000 зони, а  именно – „Понор“, „Раяновци, „Места“, „Славянка“ и „Кресна“. Това е една от най-ключовите дейности в проекта, чието пълно наименование е „Опазване на застрашени видове птици чрез обезопасяване на опасни за тях въздушни електропроводи в защитени зони от Натура 2000 в Западна България“.

Общият брой на установените жертви през изминалата година е 47 индивида от 18 вида птици, като 28 са жертвите установени в проучваните от него зони от Натура 2000 – „Места“  и „Славянка“ на територията на общините Гоце Делчев, Гърмен, Хаджидимово, Сандански.

Проучени са   388 ел. стълбове и 10 опасни електропроводи. Установени са 28 загинали птици от общо 47 за цяла Западна България, от тях 11 грабливи, 17 неграбливи. 10 са загинали от токов удар, 18 от сблъсък с електропреносната мрежа. Във връзка с това ще бъдат обезопасени и рискови щъркелови гнезда в селата Баничан, Заграде, Гърмен, Мосомище и Абланица. Теренните проучвания ще продължат 3 години, като зоните на конфликт между птиците и електроразпределителната мрежа ще бъдат обезопасявани поетапно. Изпълнението му е естествено продължение на дългосрочната политика на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД и БДЗП за опазването на биологичното разнообразие – защита живота на птиците и осигуряване на възможност за безопасно гнездене.

Проектът, който започна 01 октомври 2017 г. ще продължи до края на 2022 г.

От БДЗП – клон Гоце Делчев благодарят на ЧЕЗ Електроразпределение – Гоце Делчев, Читалище „Изгрев 1930“ с. Баничан, Кметовете и кметските наместници на селата Огняново, Копривлен, Баничан, Мосомище, Илинден, Балдево, градовете Гоце Делчев и Хаджидимово. Както и на жителите на селата Баничан, Илинден, Нова Ловча, Огняново, Балдево, Голешово, Хаджидимово и Гоце Делчев.

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *