Община Гоце Делчев беше домакин на втората партньорска среща, която се състоя на 30 ноември 2018 г. в сградата на Общината. Срещата е по проект “Ефективност на водните ресурси и правилно използване в системите за доставка на питейна вода “ с акроним Water Rescue и е финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020.

На срещата присъстваха всички проектни партньори – от българска страна Община Кърджали, а от страна на гръцките партньори Общинските служби по водоснабдяване на Комотини, Терми и Термаикос, както и Университета на Тесалия гр. Солун.

Основната цел на срещата бе да бъде обсъден напредъка на проекта в рамките на една година от подписване на договора за субсидия, както и предстоящи дейности, чието изпълнение е споделена отговорност на всички партньори. Всеки един от тях бе подготвил и направи презентация на изпълнените дейности, усвоения бюджет и предприети мерки за публичност и визуализация на проекта.

До сега във връзка с изпълнение на проекта Община Гоце Делчев е подписала няколко договора за изпълнение на дейности. Изпълнен е договор за доставка, монтиране и пускане в експлоатация на система за оценка на загубите на питейна вода. В тази система има измервателен уред за измерване на моментен разход на вода (сонда), оборудван с дейта логер с телеметрия за съхранение и дистанционно изпращане на събраните данни. Информацията от системата ще бъде налична в уеб базиран софтуер за съхранение и първичен анализ. Сондата е монтирана през май 2018 г.

Изпълнени са и два договора за услуга, свързана с подготовка на доклади и попълване на въпросници за оценка влиянието на климата върху водните ресурси на територията на област Благоевград, оценка на качеството на водите и воден одит. Резултатите от този договор са предоставени на Партньор 3 и работата е приключила на 80%. Предстои изработване на обобщен доклад от всички партньори по проекта. Също така по проекта са изработени доклади и попълнени въпросници за оценка уязвимостта на водните ресурси.

 

Проектът е с период на реализация от 10 ноември 2017 до 9 ноември 2019

Тази публикация е осъществена със съдействието на Европейския Съюз. За съдържанието на тази публикация отговорност носи единствено Община Гоце Делчев и не може по никакъв начин да отразява мнението на Европейския Съюз, участващите страни в Управляващият орган и Съвместния секретариат.

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *