Повече от планираните са приходите от продажба на общинско имущество по реда на закона за общинската собственост, стана ясно на публичното обсъждане на актуализацията на бюджета на Община Гоце Делчев. Заместник кметът Богдан Боцев, финансовият директор на общината Йорданка Ендрева и директорът на дирекция Общинска собственост Благомир Томов представиха с конкретни числа приходите и разходите, свързани с актуализацията на средствата в общинската хазна.

Над 1 милион лева са постъпили от продажба на имоти за строеж, като цената им по време на търговете се увеличила. Останалите средства са от продажба на земеделски земи и прекратяване на съсобственост, като общата сума на приходите е 1 333 560 лв.

Паричните постъпления от продажба на нефинансови активи могат да се изразходват само за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социалната и техническа инфраструктура, както и за погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти по социалната и техническа инфраструктура и за погасяване на временни безлихвени заеми, уточни финансовият директор Йорданка Ендрева.

Дължимите суми за лихви и погашение по главниците по общинския дълг съставляват приоритетно задължение на общинския бюджет. Община Гоце Делчев обслужва четири инвестиционни кредита. В Целият финансов ресурс необходим за тази цел ще се покрие от тези постъпления.

По отношение на обектите, това са : ремонт и разширение на улица „Бяло море“ в гр. Гоце Делчев; закупуване на косачка за кметство Баничан; два климатика за кметство Лъжница промяна във финансирането няма. Предлага се първоначалната вноска за самосвал – микробуса до 3,5 тона да се завиши с четири хиляди лева.

Общинското предприятие „Селскостопански и благоустройствени услуги“ предлага самосвалът с устройство за опесъчаване – среден клас – 4,5 тона да бъде закупен през следващата година. С по-голямата част от освободените средства ще се закупи малогабаритен трактор за снегопочистване на тротоари, паркове, площади и тесни улици.

Доплащанията за изграждането на двете детски градини в с. Буково и с. Лъжница също ще бъдат включени за финансиране с целевата субсидия за капиталови разходи по бюджета за следващата бюджетна година.

Отчуждаване на терен около 2 декара за Гробищен парк ще остане за следващата година, тъй като все още не е постигната договореност със собствениците на земи.

Добавени са и два нови обекта: Изместване на съоръжения на крайградски парк около язовирите, засегнати от свлачище в м. „Сушица“, землището на с. Добротино и Текущ ремонт на подпорни стени на река Туфча в с. Брезница. Двата обекта са свързани с природни бедствия – свлачища, вследствие на поройни дъждове.

Сумата заделена за рехабилитация и реконструкция на улици в гр. Гоце Делчев, с. Мосомище и с. Брезница ще се завиши два пъти. За гр. Гоце Делчев – 334 891 лв.; за с. Мосомище – 88 334 лв. и за с. Брезница – 92 370 лв..

Всичко това ще бъде обсъдено на следващо заседание на Общинския съвет, който би трябвало да гласува за актуализацията на бюджет 2021.

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *