Под председателството на областния управител на Област Благоевград – г-н Валери Сарандев, на 20.04.2022 г. се проведе редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград.
На заседанието присъстваха упълномощени представители на общините Банско, Белица, Благоевград, Гоце Делчев, Гърмен, Разлог, Сатовча, Симитли и Хаджидимово. Представителят на община Якоруда присъства на заседанието без право на глас. Представители на общините Петрич и Струмяни не взеха участие в заседанието. Управителят и служители на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград взеха участие в заседанието на асоциацията.
Съгласно дневния ред на заседанието, Общото събрание прие годишния отчет за дейността на Асоциация по ВиК Благоевград през 2021 г., отчета за изпълнение на бюджета на асоциацията за 2021 г., годишния финансов отчет за 2021 г. и бюджета на асоциацията за 2022 г. Общото събрание съгласува плана за стопанисване, експлоатация и поддръжка на активите на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград и подробната инвестиционна програма на дружеството за 2022 г.

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *