9 европейски страни (Чехия, България, Румъния, Унгария, Австрия, Словакия, Босна и Херцеговина, Сърбия и Молдова) бяха обхванати от проучването, изследващо доколко предприемачеството е интегрирано в учебните програми на средните училища. Методологията за проучване включваше въпросник за провеждане на интервюта и фокус групи със съответните заинтересовани страни: учители, директори на училища, представители на предприемачите и местната администрация, организации, работещи с териториални социални нужди.

Проект InnoSchool на Бизнес инкубатор – Гоце Делчев и РУО – Благоевград и техните партньори от Европа е на стойност има за цел да разработи иновативна система за обучение, привлекателна за учениците от средните училища, с въздействие върху образователните програми, за да се засили духа на социално предприемачество в Дунавския регион. За да се постигне това, е необходимо новата обучителна система да се основава на интензивни изследвания и доказателства, затова още в началото на проекта (октомври – декември 2018 г.), партньорите, координирани от Образователния борд на Виена, проведоха проучване на териториалните образователни рамки във всяка страна.

 

Проучването на образователните рамки даде възможност на екипа по проекта да разбере ключовите аспекти, образователните контексти и съдържанието, което влияе върху определението на концепцията на системата за обучение InnoSchool (ILS). То обобщава значителна териториална информация за процеса на прилагане на ILS в учебните програми и училищата, като териториални различия в автономността на училищата и в свободата на учителите да подбират материали и програми, съвместимост с учебните програми, наличие на ресурси в училищата.

 

В повечето страни обучението по предприемачество все още е слабо застъпено в учебните програми на средните училища или присъства в съвсем елементарна форма. По-долу правим преглед на текущото състояние на предприемачеството в образователните системи в участващите страни.

Заключения и ключови моменти за разработване и прилагане на ILS:

В съответствие със Стратегията за учене през целия живот се стартираха нови инициативи, за въвеждане на обучението по предприемачество като ключова компетентност в училищата. В някои територии учебните програми вече са адаптирани или се работи по адаптирането им, като се отчита значението на учебния предмет Предприемачество и се прилага в различните образователни нива.

  • Най-важно за прилагането на ILS в учебните програми и училищата е въздействието му, базирано на доказателства и практическата му приложимост;
  • Съвместимостта с учебната програма се отчита като важно изискване за една нова учебна система. Съдържанието на ILS и резултатите от обучението трябва да бъдат съгласувани с учебните програми, а не обратното;
  • Разработването на един цялостен пакет, подходящ за всички (региони, видове училища, училищни нива, учебни програми) е предизвикателна задача. Въпреки тази разнородност, трябва да гарантираме, че всяко потенциално училище ще намери онова, което отговаря на нуждите му. Ето защо трябва да направим ILS гъвкава и индивидуална!
  • За устойчиво прилагане на ILS и след приключване на проект InnoSchool трябва да се търси разширяващ подход. Партньорството по проекта силно вярва, че използването на ILS не трябва да бъде ограничавано като малцинствена или елитарна програма. Целта е от тази иновативна система да се възползват възможно най-много ученици.

     

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *