YNP_fire.jpgДевет наблюдателни кули за ранно откриване на горски пожари ще бъдат завършени и открити на територията на Югозападното държавно предприятие до средата на септември. Строителните дейности са в напреднал етап на изпълнение и скоро най-рисковите в пожарно отношение териториални поделения на предприятието ще разполагат с автоматизирани системи за превенция на горски пожари.
Наблюдателните кули се изграждат в районите на „ДЛС Дикчан” – с. Сатовча и държавните горски стопанства в Благоевград, Елешница, Гоце Делчев, Гърмен, Места, Сандански, Катунци и Кресна. Местата, на които са разположени съоръженията, са подбрани така, че да се постигне по-висока ефективност и да се осигури покритие на възможно най-голяма територия. Очаква се с изграждането и оборудването на кулите да се осигури ефективна превенция върху 42 648 хектара горски площи на територията на ЮЗДП.
Проектът се реализира с финансовата помощ по мярка 226 на Програмата за развитие на селските райони на Европейския съюз. Част от дейностите предвиждат също дооборудване на противопожарните депа в 17 териториални поделения на ЮЗДП, както и закупуване на защитни облекла за оперативните групи за гасене на горски пожари.

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *