„ВИЕМЕНДИ” ЕООД, град Благоевград, в качеството си на бенефициент по проект „Развитие на „Виеменди“ ЕООД” с договор BG16RFOP002-2.024-0446-C01, финансиран по процедура „Насърчаване на предприемачеството” от Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 г.

ОБЯВЯВА

Процедура за подбор на персонал за „ТВ оператор”

Изисквания:

1. Образователно-квалификационно ниво: „бакалавър” с професионална квалификация „Оператор” или аналогична

2. Професионален опит в областта на предприемаческата идея: минимум 2 години на длъжност оператор, монтажист или сходни

Функции (отговорности и задължения):

1. Да заснема кадри по зададен сценарий;

2. Да работи в тясно сътрудничество с режисьора по заснемането на художествения продукт.

3. Да отговаря за изправността на оборудването, с което работи, като уведомява своевременно организатора за възникнали проблеми;

4. Да участва в монтажа на заснетия материал.

5. При заснемането да се ръководи от програмата, изготвена от Директора продукция.

6. Да се съобразява със стилистичните особености на предаването.

Период на заетост: 14 месеца

Часова заетост: 8 часов работен ден.

Месторабота: град Гоце Делчев.

Забележка: работата е свързана с провеждане на снимачни дни в цялата страна и чужбина.

Моля, заинтересованите да представят следните документи:

1. Автобиография;

2. Копие от документи за  придобита образователна степен (диплом), квалификация, сертификати;

3. Копие от документи, удостоверяващи професионалния опит.

Документите, моля да бъдат представени на електронен адрес: viemendi@abv.bg в срок до 21.12.2019 г.

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *