В последния брой на Държавен вестник са публикувани Постановления на МС в съответствие с изискванията на ЗУСЕСИФ:

Постановление № 160 от 1 юли 2016 г. за определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове.
и
Постановление № 161 от 4 юли 2016 г. за определяне на правила за координация между управляващите органи на програмите и местните инициативни групи, и местните инициативни рибарски групи във връзка с изпълнението на Подхода „Водено от общностите местно развитие“ за периода 2014 – 2020 г.

http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=23F1F154085C246D834F2404489AD849?idMat=105304

DSCN8245DSCN8256

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *