Община Гоце Делчев организира в петък ( 22 ноември) 2019 г. публично обсъждане със заинтересованите страни относно подготовката на проект за изграждане на социални жилища в гр. Гоце Делчев.

Проектът е включен в Инвестиционната програма на Община Гоце Делчев към Интегрирания план за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020 г. по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. (ОПРР).

Проектното предложение предвижда реконструкция на съществуваща общинска сграда в бившата казарма за обособяване на 30 бр. социални жилища, включително оборудване и обзавеждане. Целта на проекта е осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на лица от уязвими социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение, осигуряване на социално включване, пространствена интеграция и равен достъп до адекватни жилищни условия за хора в неравностойно и уязвимо положение. Проектът се предвижда да бъде реализиран в периода 2020 – 2021 г.

Публичното обсъждане ще се състои от 10,30 часа в залата на Общински съвет, намираща се на ул. „Царица Йоанна“ №2, ет.1.

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *