Българската агенция по безопасност на храните е изпратила уведомително писмо до Община Гоце Делчев за провеждането на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия.

В писмото се казва:

В изпълнение на Наредба № 15 от 2004 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растително защитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, ви уведо1мяваме:

  1. От 07.07.2016 г. до 10.07.2016 г. включително, от 05.30 до 08.30 часа, ще се проведе третиране на биотопи, обитавани от кръвосмучещи насекоми, съгласно чл.110 ал. 6 от ЗЗР. Третирането се извършва срещу КРЪВОСМУЧЕЩИ НАСЕКОМИ
  2. Подлежащите на третиране терени са съгласно приложени ежедневни карти, които можете да видите на официалната фейсбук страница на община Гоце Делчев
  3. Препаратът е включен в списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита, регистрирани торове и подобрители на почвата и в Регистъра на ветеринарномедицинските препарати, като е извършена селективност според вредителя на културата, съобразен с климатичните особености за периода, начина на приложение, както и с оглед опазване на околната среда.
  4. Препаратът е закупен от фирма „ДЗЗД , БИОВЕТА ЕЪР“ и се придружава с копие от сертификат за качество .
  5. За изпълнител на пръскането е определен със сключен договор с БАБХ София ДЗЗД „БИОВЕТА ЕЪР“

Приготвянето на разтворите и зареждането ще се извършва на работна площадка, намираща се в гр. Гоце Делчев.

В уведомителното писмо се уточнява, че ПЧЕЛИНИТЕ, НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА, КАКТО И ПЛОЩИТЕ НА РАЗСТОЯНИЕ 800 МЕТРА ОТ ТЯХ – НЕ СЕ ТРЕТИРАТ!!!

23

 

 

 

 

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *