Иван Духов от Трето основно училище „Братя Миладинови“ спечели голямата награда в ученически конкурс „Моят граждански принос“ по случай Европейската година на гражданите 2014. Наградата е четиридневен ученически лагер в град Копривщица за времето от 17 – 20 октомври.

Вижте краткото есе, с което този млад гражданин на Европа не само пише, не само говори, а действа. Поведение, с което дори зрели хора, с претенции не могат да се похвалят!

IVAN DUXOV
„Моят граждански принос”

Тема: Изграждането на гражданска позиция и на европейско мислене

Изграждането на европейско мислене е продължителен процес, който включва много и разнообразни аспекти. Аз съм гражданин на ЕС и се опитвам както и където мога да проявявам гражданска активност и да осъзнавам значимостта на своя граждански избор. Всеки един от нас, ако го прави, ще се повши ползата на европейската общност като цяло.
Ние учениците от Трето основно училище ”Братя Миладинови” участвахме по проект Коменски – Многостранни партньорства на тема: „Демократична съпричастност – мир, такт и щастие”. Включих се активно във формирането на гражданска позиция за демократична съпричастност и толерантност към различните – цвят, пол, изповядваща религия и култура, социален статус, езиково многообразие, на деца със специални образователни потребности.
Предприети дейности:
1. Попълних анкета с въпроси, които ни насърчаваха към разсъждения и действия за европейското гражданство и демокрация;
2. Изработих презентация за историческите и културни забележителности на България и моя роден град Гоце Делчев;
3. В училище имахме кът, в който бе поставена „Демократична кутия”, в която поставих моите мнения и разсъждения на въпроса: „Какво разбирам под демократично и недемократично поведение в училище, вкъщи и в обществото. Написах есе по същата тема.
4. Съревновавах се по изработването на лого по проекта с ученици от другите държави – наши партньори. Е, не спечелих, но пък бях възнаграден да посетя Гърция. Създадох много приятелства с учители, ученици и техни родители /бях в приемно семейство/. Поддържаме връзка като споделяме мнения, знания, игри и въпроси, които ни вълнуват;
5. Участвах в изготвянето на презентация на тема: „Наши национални герои”.
6. Активно участвам в т.нар. Часове на демокрация и съпричастност, в които се разискват най различни теми като агресията в училище между по-малки и по-големи, по-силните и по-слабите /физически/; равноправието между членовете на семейството – права и задължения деца – родители. Правим съпоставка на демокрацията и толерантността между тези в България и другите европейски държави. Стремим се да използваме различни методи и постижения от държавите с богат демократичен опит.
Всички дейности са обобщени, анализирани, споделени и разпространени като добри практики между страните наши партньори.
Ние учениците от различните държави на ЕС имаме общи ценности и интереси, сходни социални и граждански права и задължения, взаимодействие между културите.
Участвам в различни училищни и извънучилищни дейности свързани и подпомагащи демокрацията в България. Обичам изкуството, обичам да рисувам и ще се опитам да сътворя един по-демократичен свят, в който всеки да бъде значим.
Изготвил: Иван Димитров Духов, ученик от VII клас в
Трето основно училище „Братя Миладинови”, гр. Гоце Делчев

By hronika

One thought on “Първа награда в европейски конкурс за Иван Духов от Гоце Делчев”

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *