Сдружениетo на предприемачите в регион Гоце Делчев, в лицето на своя председател Бертрам Ролман, участва в първата среща за съставяне на Общ устройствен план на територията на община Гоце Делчев, в който не са включени строителните граници на града. Срещата бе проведена в сградата на Общинската администрация с технически лица от Общината, кметове на населени места и изпълнителите на устройствения план от консорциум Урбан Груп инж. Светлозар Благоев и арх. Николай Спасов.

Snimka-E

Целта на работната среща бе да се обсъдят идеи за устройство на територията и изготвяне на предварителен ескиз и последващ идеен проект за територията на община Гоце Делчев, на база на което да се обособят различни територии с конкретно предназначение – за жилища, за развитие на индустрията и производството, за земеделие, горски площи.

Създаването на общ устройствен план ще даде визия за развитието на целия район в перспектива 20 години напред, освен това неговото наличие ще облекчи някои административни процедури за смяна на предназначението на имотите.

Съвсем скоро новите карти на териториите ще бъдат налични онлайн на сайта на общината или на специално създаден за целта сайт. След това предварителния план ще бъде предложен на обществено обсъждане. Ако на този етап възникнат предложения, те ще бъдат разглеждани и взети предвид. След това ще бъде изготвен окончателен проект, който трябва да бъде приет от Общински съвет Гоце Делчев.

Амбицията е до края на годината да има изготвен работен проект на Общ устройствен план на община Гоце Делчев.

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *