Регионалната кръгла маса на тема: „Разработване на Национална цялостна стратегия за активен живот на възрастните хора” ще се проведе и в гр. Банско на 28-30 юни 2016 г. за обсъждане на демографските предизвикателства, свързани със застаряване на населението за областите София, Софийска област, Перник, Кюстендил и Благоевград. Идеята е на социалното министерство.

Health-Secrets-6

Кръглата маса преследва няколко основни цели: идентифициране на областите с най-голям потенциал за мобилизиране на ресурсите за възрастното население чрез прилагане на Индекса на активния живот на възрастните хора (AAI); прилагане на прецизен подход за справяне с предизвикателства, породени от застаряване на населението на регионално ниво при отчитане на специфичните регионални характеристики на населението; създаване на условия за въвличане на широк кръг заинтересовани страни – регионални представители от целевите групи; повишаване капацитета на съответните заинтересовани страни в процеса на насърчаване на активния живот на възрастните хора; привличане на международна експертиза в подкрепа на процеса на разработване на техническата и приоритетна рамка на национална цялостна стратегия за активен живот на възрастните хора.

 

Събитието е предназначено за представители на социалните партньори – синдикати и работодатели, централна и местна власт, читалища, изследователски и неправителствени организации, медии.

Хорът на жените планинарки от гр. Гоце Делчев, снимка ТД „Момини двори“

TURISTICESKI XOR

 

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *