ПОКАНА

Сдружение на предприемачите регион Гоце Делчев кани всички свои членове

на Общо събрание на сдружението за 2016 г.

Дневен ред на заседанието:

Точка 1. Доклад за дейността на Управителния съвет за 2015 година;

Точка 2. Доклад на Контролния съвет за 2015 година;

Точка 3. Обсъждане и приемане бюджета на сдружението за 2015 година;

Точка 4. Обсъждане и приемане проекто-бюджета на сдружението за 2016 година;

Точка 5. Избор на членове на Управителния съвет за периода 2017 – 2021

Точка 6. Избор на членове на Контролния съвет за периода 2017-2021

За представяне на Стратегия за водено от общностите местно развитие, разработена от МИГ Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, са поканени г-н Валери Сарандев, председател на МИГ и г-жа Тереза Вакареева, изпълнителен директор на МИГ.

Място на провеждане – гр. Гоце Делчев, ул. Илия Праматарски 8, ет. 4

Дата – 14.04.2016 г.

Начален час – 17.30

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *