Сдружение Еко Неврокоп организира ИНФОРМАЦИОНЕН СЕМИНАР, който ще се проведе на 21 март 2019, от 17:30 часа в конферентната зала на хотел Неврокоп в гр. Гоце Делчев.

Събитието стартира осведомителна кампания за по-добро управление на водата и нейното опазване, формиране на екологично съзнание и превенция на замърсяването на водите.

Основните целеви групи, с които е свързано събитието, са земеделски производители, фермери, микропроизводители, представители на земеделски служби, широката общественост.

Семинарът е достъпен за всички заинтересовани, заповядайте!

Проектът Best Water Use с акроним BEST-U е с продължителност на изпълнение до 01.10.2019 г. Той има за задача да насърчи иновационните технологии с цел подобряване опазването на околната среда и ефикасното използване на водните ресурси, както и опазването на почвите.

Проектът се стреми да подобри управлението на водите. Основните цели на предвидения информационен семинар са популяризиране на „зелено поведение“ в областта на управление на водите, представяне на съществуващи иновационни методи/ технологии и формиране на цялостна образователна политика в местното самоуправление.

Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и от националните фондове на страните, участващи в Програмата за сътрудничество „Гърция – България 2014-2020“ ИНТЕРРЕГ V-A

Тази публикация е осъществена със съдействието на Европейския Съюз. За съдържанието на тази публикация отговорност носи единствено Сдружение Еко Неврокоп и не може по никакъв начин да отразява мнението на Европейския Съюз, участващите страни в Управляващият орган и Съвместния секретариат.

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *