На 28 септември 2018, с начален час 18.00 часа в конферентната зала на хотел Неврокоп в гр. Гоце Делчев се проведе първото събитие по проект Best Water Use, изпълняван от Сдружение Еко Неврокоп. Събитието имаше за цел да представи проект, свързан с опазването на водата, формиране на екологично съзнание и превенция на замърсяването на водите.

Присъстващите бяха представители на основните целеви групи, към които са насочени дейностите – земеделски производители, представители на бизнеса, учители и ученици, граждани от общините Гоце Делчев, Гърмен, Сатовча, Хаджидимово, Петрич и Сандански.

Гости на събитието бяха представители от отдел Екология от община Гоце Делчев с представяне на презентация на тема „Ролята на обществото в опазването на околната среда“, презентирана от г-н Димитър Палков.

Семинарът представи проектът Best Water Use/ акроним BEST-U, с продължителност на изпълнение до 01.10.2019 г. Той има за задача да насърчи иновационните технологии с цел подобряване опазването на околната среда и ефикасното използване на водните ресурси, както и опазването на почвите.

Проведеният информационен семинар е част от кампания за популяризиране на „зелено поведение“ в различни области: управление на водите, изпълнение на пилотни дейности, включващи съществуващи иновационни методи/технологии и формиране на цялостна образователна политика в местното самоуправление. Като цяло проектът се стреми да подобри управлението на водите

Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и от националните фондове на страните, участващи в Програмата за сътрудничество „Гърция – България 2014-2020“ ИНТЕРРЕГ V-A

 

Тази публикация е осъществена със съдействието на Европейския Съюз. За съдържанието на тази публикация отговорност носи единствено Сдружение Еко Неврокоп и не може по никакъв начин да отразява мнението на Европейския Съюз, участващите страни в Управляващият орган и Съвместния секретариат.

 

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *