Сдружение ХРОНИКА СРЕЩУ РАКА посреща Великден с една добра новина за всички жени от общините Гоце Делчев, Хаджидимово, Гърмен и Сатовча, за техните семейства и всички, които се отнасят с необходимата отговорност към здравето си.
Проектът на Сдружение „Хроника срещу рака“, гр. Гоце Делчев получи финансиране за подобряване комуникацията, информираността и превенцията на онкологичните заболявания в регион Гоце Делчев“ в размер на 4 561.20 евро по Тематичен приоритет на програмата „Овластяване на уязвими групи“.
Проектът е одобрен без никакви корекции и забележки от Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Той бе разработен напълно безплатно от експертите на „Алфа Солюшънс 7“ ЕООД, като част от фирмената програма за про боно консултиране на организации с нестопанска цел и социални приоритети.PROEKTA
Проектът ще се осъществява на територията на общините Гоце Делчев, Гърмен, Хаджидимово и Сатовча – водещ регион в страната по брой на онкоболни. Спецификата на региона, в който живеят представители на различни етнически малцинства, както и голямата му отдалеченост от областния център и столицата, налагат нуждата от помощ за нуждаещите се. В голяма част от семействата на онкоболни, се избягват теми, свързани със заболяването, неговото лечение, профилактика както и обсъждането им с децата в семейството. Затова е необходимо тези хора и техните семейства да бъдат улеснени и подпомогнати свободно да споделят проблемите си, свързани с болестта. Цел на проекта е подобряване комуникацията между онкоболните и държавните институции, като се акцентира на превенцията, информираността, социално-помощни дейности и др. Специфична цел на проекта е създаване на условия за уязвими групи да поставят публично свои проблеми и да предприемат действия за тяхното разрешаване, чрез повишаване на информираността и интеграцията на онкоболните, техните деца и семейства. Чрез проекта ще се подобри комуникацията, информираността и превенцията на онкологичните заболявания в регион Гоце Делчев. Главните ползватели на проекта и мотото “ракът не е присъда” ще са онкоболните с влошено психично здраве и техните деца.

Коментирайте

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.