Кметът на община Гоце Делчев Владимир Москов подписа договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерството на регионалното развитие и благоустройството, чрез който ще бъде изпълнен проект „Обновяване и модернизация на Дом на културата „Пейо Яворов“ град Гоце Делчев“. Проектът е включен в одобрената Инвестиционна програма на Община Гоце Делчев по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г. (ОПРР), като част от изпълнението на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие 2014-2020г. на гр. Гоце Делчев

Общият бюджет на проекта е в размер на 6 998 932,30 лева, от които 4 813 260 лева са безвъзмездна финансова помощ, а 2 185 672.30 лева, са осигурени от общината чрез финансов инструмент. Общата продължителност на проекта е 29 месеца.

Проектът включва изпълнение на строително-ремонтни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане за цялостно обновяване и модернизация на Дом на културата в гр Гоце Делчев. В рамките на проекта ще се извърши цялостно външно и вътрешно обновяване на сградата, включително и прилежащото дворно пространство; въвеждане на енергоспестяващи мерки; осигуряване на достъпна архитектурна среда до помещенията и залите в сградата; изцяло обновяване на системи за озвучаване, осветление, сцена и др.; обновяване на интериора в основна зала, малка зала и всички останали помещения на сградата.

След подписването на договора предстои провеждането на процедура за избор на изпълнител.

След обновяването на Градския парк, болницата, училища и детски градини, улици в града и селата, това е поредният голям инфраструктурен проект разработен и спечелен от община Гоце Делчев, който ще бъде реализиран и ще осигури много добри възможности за провеждане на културни и обществени прояви в залите на Дома на културата.

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *