College students sitting in a classroom, using computers during class.

Бизнес инкубатор Гоце Делчев и РУО – Благоевград продължават работата си по проект InnoSchool и през Новата 2020 година. InnoSchool (ILS) е новоразработена иновативна обучителна система.
Тя съчетава традиционните методи за обучение в класната стая с цифрови елементи, за да отговори на нуждите на училището на утрешния ден.

Какво е новото в InnoSchool?

В края на първата година на проекта партньорите завършиха разработването на концепцията за иновативна обучителна система. Тази версия добавя подобрени данни и детайли главно в структурата и съдържанието на InnoSchool системата за начинаещи и напреднали ученици. В същото време изяснява предложените пътища, които да се следват. Тук са посочени важни решения, отнасящи се до концепцията на сериозната играта и геймификацията.

Иновативна обучителна система ILS се състои от шест модула, които посредством офлайн дейности в класната стая и онлайн сериозна игра ще доведат до натрупване на индивидуални знания. Това е един забавен метод за учене чрез взаимодействие между ученици и преподаватели, както и между самите ученици.

Учениците, които имат малко или нямат никакви предварителни познания за предприемачеството и социалните иновации, ще преминат първите пет модула (за начинаещи). Тези модули са особено подходящи за ученици, които имат знания, в области различни от бизнес или мениджмънт. Те ще придобият общи познания за основни понятия и ще създадат първият си проект на социален бизнес модел. Шестият модул е адресиран към напредналите обучаеми, които вече имат доста високо ниво на знания, за да могат успешно да изпълняват всички офлайн и онлайн дейности. До края на последния модул учениците ще могат да създават и разработват свои собствени планове за социален бизнес, базирани на иновативно мислене и предприемачески компетенции. От гледна точка на образованието, нашата система за обучение има за цел да подобри предприемаческия начин на мислене, осъзнаването на социалните нужди и развитие на иновативни идеи. Като добавена стойност ще бъдат развити допълнителни умения като публично говорене, способности за самопрезентиране и проактивно отношение.

Сериозната игра съчетава учебните взаимодействия и образователното съдържание с мултимедийни канали по забавен и творчески начин

High School Students With Teacher In Class Using Laptops

Концепцията за сериозна игра като иновативен метод на преподаване се превърна във важен градивен елемент на училищата в 21 век. Онлайн сериозната игра InnoSchool има основната функция да развива уменията и компетентностите на учениците в атрактивна дигитална среда, като по този начин стимулира процеса на обучение. Онлайн частта е интегрирана в дейности в класната стая, където учениците се обучават от учителите, могат да обсъждат съответните теми, да обменят идеи и да се вдъхновяват взаимно. Всички тези взаимодействия оказват положително въздействие върху процеса на самостоятелно развитие, още повече, че се насърчават размишленията върху собственото им представяне и върху това на техните съученици. Освен дейностите в класната стая, онлайн задачите ще се изпълняват и извън класната стая. През последните месеци нашият екип работи по сериозната игра, ключова част от проекта InnoSchool. С удоволствие съобщаваме, че на 17 декември 2019 г. бе пусната бета версия на играта и тя в момента е в процес на вътрешно тестване. Основната цел на играта е да изгради предприемачески умения на учениците от гимназиалния курс, но по начин, който е привлекателен и ангажиращ за тях. Затова приложението използва различни стратегии за игра. Играта е съсредоточена предимно върху отворени задачи и викторини. Например, докато играят играта, учениците ще печелят „специални пари“, които биха могли да бъдат използвани за изграждането на офиса за техния бизнес. От друга страна, тяхното представяне ще бъде насърчавано от различни привърженици, които могат да се печелят или губят в хода на играта въз основа на техните резултати. Междувременно учениците ще научат всичко, което трябва да знаят за социалното предприемачество, ще тестват знанията си и ще публикуват напредъка си в социалните медии.

College students sitting in a classroom, using computers during class.

На 30 Октомври 2019 поканата за кандидатстване на средни училища за участие в пилотни дейности по обучителна система InnoSchool бе затворена. В резултат на първата покана бяха подбрани и одобрени 69 училища с повече от 1600 ученици.

На 1 февруари 2020 г. ще бъде пусната втора открита покана, специално адресирана до училищата, които не са успели да подадат заявленията си по време на първата покана. Втората открита покана ще приключи на 30 април и е последната възможност за участие в пилотните дейности на InnoSchool.

Проверявайте редовно на тази уебCстраница за повече информация за следващата покана InnoSchool!

InnoSchool продължи развитието си, събирайки партньорите по проекта за втори път през година, на 17 и 18 септември 2019 г. в Кошице, Словакия. Срещата бе фокусирана върху няколко теми в съответствие с фазата на проекта: наскоро усъвършенстваната концепция на системата за учене InnoSchool, разработването на сериозната игра, отворените покани за участие в пилотното обучение и други. Беше представен преглед на изпълнените дейности и постигнатите резултати. Също така бе обсъден напредъка на проекта, одобриха се резултатите и вътрешните работни планове за правилно постигане на целта на InnoSchool.

Екипът на проекта участва активно в два работни семинара. Първият бе с цел да идентифицира атрактивни методи за включване на социалните потребности в Сериозната игра. Чрез мозъчната атака са избрани най-атрактивните форми на представяне на шестте социални потребности, за да се ангажират учениците и да бъдат мотивирани да „играят“ Сериозната игра. Втората сесия бе насочена към разработването на Сериозната игра, идентифицирайки различни герои или аватари в Играта. Всички отзиви и генерираните полезни идеи ще бъдат включени в следващите етапи на дизайна на играта.

Третата среща ще бъде домакинствана от партньорите в проекта от Сърбия: Regional Agency for Development and European Integration – Белград през февруари.

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *