места атанас керенчевВисоките води на река Места са скъсали тази сутрин голяма дига край град Хаджидимово. Залети са около 50 декара земеделски земи, напълно е разрушен основен земеделски път. От огромното количество вода се е образувало езеро, което стига до пътя за близкото село Блатска. Земеделските стопани са притеснени не само за земите си, но и от вероятността водата да стигне до къщите им.

МЕСТА

Опасност за населението и къщите в Хаджидимово няма. Ако водите се вдигнат  при снеготопенето има реален риск да подкопаят основите на моста над р. Места между Хаджидимово и село Блатска, коментираха специалисти от бранша. За случая е информиран областния управител Бисер Михайлов. Поне десет потенциално опасни участъка от преливане водите на реката има, так където дигите са разрушени. Междуведомствената комисия за бедствия и аварии трябва да отпусне средства за брегоукрепителни действия, но засега пари няма. Основна причина е занижения контрол от страна на Басейнова дирекция, която не е контролирала през години, какви количества инертни материали се добиват при издаването на разрешителни за подобна дейност на фирмите, коментираха още работещи в системата на Напоителни системи.

  Първата снимка е на Атанас Керенчев, публикувана на стената му във Фейсбук