Община Гоце Делчев ще поеме дългосрочен общински дълг в размер на 3 милиона лева, въз основа на решение на Общинския съвет за приемане на бюджета на общината за 2016 г. Този дългосрочен общински дълг ще се използва за осигуряване на средства, с които да се финансират няколко проекта, касаещи основно ремонт и изграждане на детски градини, площадки и спортни съоръжения. Публичното обсъждане на този кредит се проведе в залата на Общинския съвет и на него бе подробно обяснено за какво ще бъдат изразходени средствата.
1 милион лева ще бъдат използвани за да се изгради детска градина в село Лъжница. ТоDSC_0606ва е единственото от големите села в общината, в което до момента няма детска градина, но има голяма нужда от такава. В детската градина ще се отглеждат и възпитават 90 деца, разпределени в 4 групи. Към момента част от децата се извозват до детската градина в с. Корница.

Друга част от средствата – в размер на 500 000 лв., ще бъдат вложени в модернизация и реконструкция на площадките и дворните пространства на детските градини и обединените детски заведения на територията на община Гоце Делчев. Ще бъдат демонтирани остарелите детски съоръжения и пясъчници от площадките, ще се изградят нови сертифицирани площадки с ударопоглъщащи настилки, а освен това ще се подобрят дворните пространства в шест детски заведения.
1 милион от сумата по кредита, ще бъдат използвани за разплащане на спечелени проекти и програми от национални и европейски фондове. Това са 300 000 лв. за финализиране на двата проекта в ЦДГ №1 „Снежанка“ и ОДЗ „Джани Родари“; 320 000 лв. за реализация на проекти по схема „Обучения и заетост за младите хора“ и „Образование и заетост“ по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 г – 2020 г.
Част от средствата, в размер на 380 000 лв., ще бъдат използвани за съфинансиране по програма „Красива България“ и по Програмата за развитие на селските райони. Проектите, които ще се финансират са „Преустройство на котелно, въвеждане на възобновяеми енергийни източници и външно саниране на ЦДГ „Щастливо детство“ в с. Корница“ и „Осигуряване на достъпна среда и ремонт на помещения на административната сграда на община Гоце Делчев. Останалите 500 000 лв. от кредита ще бъдат използвани за рефинансиране на съществуващ овърдрафт.

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *