Стартира нов прием на заявления от родители и безработни лица по проект „Родители в заетост“, съобщават от Областен информационен център – Благоевград. Основната цел на мярката е да продължи подкрепата за осигуряване на по-добър баланс между професионалния и личния живот на родителите чрез осигуряването на безплатен детегледач. Освен възможностите за полагане на грижи за отглеждане на деца, ще бъдат предоставени и услуги за улесняване достъпа до заетост, информират още от ОИЦ – Благоевград. По този начин ще бъде осигурена превенция на отсъствието на родителите от пазара на труда.

Проект „Родители в заетост“ се реализира по програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд+, а бюджетът му е 24 млн. лева.

Родителите, които могат да се включат в проекта, са разделени в няколко групи. На първо място това са родители на деца до 5-годишна възраст, незаписани в детска ясла или градина, които имат осигурено работно място или са самостоятелно заети лица, но към момента полагат грижа за децата си и не са се върнали на работа и ползват отпуск. В този случай осигуреният по проекта детегледач ще получава трудово възнаграждение в размер на минималната работна заплата, като се поемат и дължимите от работодателя осигурителни вноски. Допълнително възнаграждение, в размер на ½ от минималната работна заплата, се предвижда за детегледачи, които полагат грижи за второ или повече деца от семейството.

Втората група са многодетни и/или самотни родители  на деца от 0- до 12-годишна възраст, които са се върнали на работните си места и децата им посещават детски ясли/градини, както и училище. Трудовото възнаграждение на детегледача в тази ситуация ще бъде в размер на ½ от минималната работна заплата, като се поемат и дължимите от работодателя осигурителни вноски за лицето, полагащо грижи за едно дете до 4 часа на ден. Допълнително възнаграждение, в размер на ¼ от минималната работна заплата, се предвижда за детегледача, в случай че полага грижи за второ или повече деца от семейството.

За осигуряване на детегледач могат да кандидатстват и безработни лица, регистрирани в бюрото по труда, които са родители на деца до 5-годишна възраст, незаписани в детско заведение, както и многодетни или самотни родители на деца до 12-годишна възраст, посещаващи детски ясли, градини, както и училище.

Кандидатите да бъдат наети като детегледачи трябва да са търсещи работа безработни лица, които не получават пенсия за осигурителен стаж и възраст. Както досега, след одобрение от страна на родителите, с детегледача ще бъде сключен трудов договор с работодател Агенцията по заетостта за срок до 18 месеца или до навършване на 5/12-годишна възраст на детето, или до приключване на проекта.

Родителите, както и безработните лица – кандидати да бъдат наети като детегледачи, могат да подават своите заявления за включване в проекта само по електронен път чрез подаване на електронно заявление на портала на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027, както и официалната интернет страница на Агенция по заетостта. Проектът ще продължи до края на 2026 г. или до изчерпване на финансовия ресурс. Повече информация може да бъде намерена в офиса на Областен информационен център – Благоевград и в бюрата по труда в целия регион. 

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *