В разгара на кандидат–студентската кампания е особено ваСТИПЕНДИИжно бъдещите студенти да бъдат добре запознати с всички възможности, които ще им предостави висшето образование в акредитирани специалности. За жалост, голяма част от кандидат-студентите не са добре запознати с всички потенциални ползи, които им предоставя следването. В повечето случаи, при кандидатстването те са се запознали с анотацията на дадена специалност и дисциплините, които се изучават през четирите или петте години обучение. Полезно е кандидастващите младежи да имат информация за най-добрите възможности, които се предоставят на студентите, записали се в специалностите на катедра „Културология” при ЮЗУ „Неофит Рилски“, а именно програма „Еразъм + 2014-2020”.

 „Еразъм + 2014-2020” е програмата на Европейския съюз, която осъществява политиката на общността в областта на образованието, професионалното обучение, младежта и спорта за периода 2014—2020 г. Тя дава възможност на студентите от катедра „Културология” да се обучават в някои от най-престижните университети в Европа, като по време престоя си получат стипендия, осигуряваща обучението и живота им за дадената страна.  Стипендиите, които студентите получават са на основата на месечна ставка, за период между 3 и 12 месеца, за всяка една образователна степен (бакалавърска, магистърска и докторска). Тази възможност се предоставя след провеждане на кратко интервю, за установяване на нивото на мотивацията и владеене на езика на желаещите да заминат. В ЮЗУ „Неофит Рилски“, сред най-активните по програма Еразъм е катедра „Културология“ . Тя поддържа активни договори за студентстка мобилност с престижни университети в рамките на Европейския Съюз: университетите в Перуджа (Университета за чужденци), Флоренция, Палермо и Реджио Емилия – с университета в Гьориц, Германия, с  университета в Хелзинки – „Университета HUMAK ”, във Финландия, както и с „Ягелонския университет” в Краков, Полша – един от най-старите в Европа, свързан с имената на велики учени като Коперник, Зенон Косидовски, папа Йоан Павел II и др.

Ето какво споделят студенти, участвали в тази програма:

Нора Тодорова се обучава в бакалавърска степен във Факултета по Изкуства на ЮЗУ. Тази година тя взима участие по програмата за международна образователна мобилност за пръв път. След завръщането си преди броени дни тя сподели: „Моята Еразъм студентска мобилност се проведе в периода 1.03 – 30.06. 2016 г. в Университета за чужденци, Перуджа, като част от обучението ми в бакалавърска програма по Културология в ЮЗУ „Неофит Рилски“.  Цел на мобилността ми беше да се запозная и изуча италианския език и култура, прекарвайки един семестър в специализиран за тази цел университет. Освен че научих нов език, мултикултурната среда в която попаднах ми помогна да развия комуникативните си умения, креативността, толерантността и великодушието си. Също така се научих да бъда по-самостоятелна и отговорна личност.”

Кристине Манчева, е магистър в „Културно наследство и културен туризъм” и до момента е била вече 3 пъти студентка по Програма Еразъм.  Тя обобщи впечатленията си от програмата по следния начин: „Първите два пъти бях на студентски образователен обмен в Перуджа, като се обучавах в университета за чужденци там. Това се случи през летните семестри  на академичната 2013-2014 г. и съответно 2014-2015 г., когато бях бакалавър в специалност „Култура и медии“ на ЮЗУ „Неофирт Рилски“. През тази академична година (2015-2016, бел а.) отново спечелих стипендия – този път за Университета във Флоренция, където получих допълващо обучение към образованиетоо ми магистърската програма „Културно наследство и културен туризъм“. 

С увереност мога да твърдя, че по време на изброените образователни мобилности научих третия си език (италиански) на академично ниво. Освен това преоткрих себе си и се запознах с хора от цял свят… Участието ми в трите изброени мобилности по Програмата Еразъм ми помогнаха да развия своите комуникативни умения, направиха ме по-креативна. Наред с това считам, че разширяването на чуждоезиковите ми умения разшири познавателните ми възможности и ме направи по продуктивна и самоуверена”.

Джемиле Стамболиева, която е магистър в същата програма се завръща за пръв път от Еразъм обучение в чужбина през 2015 г., когато е студент в Университета в Палермо. Тя сподели пред нас „В Палермо запознах с една много различна Италия и видях автентични и непознати измерения на италианската култура. След Еразъм се влюбих в Италия и сега се надявам да ми се отдаде възможност отново да се върна там. Горещо препоръчвам на всички студенти да се възползват от тази възможност да получат стипендия по програма „Еразъм +” и да пътуват до нови и красиви места”. Джемиле добавя, че и за нея това не е първата Еразъм стипендия. Първото и международно обучение по програма Еразъм е през 2013 г., за 5 месеца, в Университета за чужденци в Перуджа. „Точно там успях да науча италиански на много добро ниво, както и да подобря нивото на вледеене на английския си език. За мен, едно от най-хубавите неща, които дава програмата е създаването на нови приятелства с хора от цял свят, с които и до днес поддържам връзка. Програма Еразъм ми даде възможност да посетя места, за които преди само бях чела.” – добави Джемиле. 

Емилия Харизанова, магистър  в специалност „Културно наследство и културен туризъм” също е била студент по програмата. Ето накратко и нейната история: „За пръв път бях студент по програма Еразъм през 2013 г., в Университета в Перуджа, където за срок от 5 месеца изучавах италиански език и култура. Беше върховно изживяване. Струва си всеки студент да отиде, за да се запознае с нови хора, нова култура, нов град и да се зареди с нови изживявания. През 2015 г. спечелих Еразъм стипендия за втори път – този път в Университета в Палермо … Едно магнетично място, където изучавах дисциплини в сферата на антропологията и психологията. По време на тези два образователни престоя в Италия продобих знания, обогатих възгледите си и открих една нова любов… тази към италианската култура и душевност.”

Ива Иванова и Яна Тодорова са докторантки към катедрата, взели участие в програмата Еразъм. Ива Иванова току що се завръща от обучение, проведено в размите на един семестър във Финландия. Обобщавайки опита си с академчяните международни мобилности тя сподели: „В периода 25 януари 2016г. – 02 юни 2016г. се обучавах в университета HUMAK – Финландия, в рамките на програма Еразъм+ 2014-2020. В резултат от престоя си там успях: да подобря английския си език;  да усъвършенствам уменията си за самостоятелна подготовка на академични задания и проекти на чужд език; да усъвършенствам уменията си за екипна работа при изпълнението на академични проекти; да ползвам библиотечните фондове и вътрешно-университетските ресурси в процеса на самоподготовка и разработване на дисертационния ми труд;  да се запозная с различни методи на преподаване и поднасяне на учебния материал, което ще е от помощ в процеса на провеждане на семинарни занятия, с които съм ангажирана като докторант; да създам ценни контакти, със студенти и преподаватели, работещи в области, към които проявявам специален интерес”. Предишната Еразъм стипендия, която Ива е спечелила е за да реализира обучението си в „Университета за чужденци“ в Перуджа, където в периода март – юни 2015 г. се е обучавала и Яна Тодорова. Целта на нейната образователна мобилност е била да повиши нивото на езиковата подготовка по италиански език, която тя успешно постига.

Д-р Нора Голешевска е асистент в катедра Културология. За да сподели опита си с програмата тя разказа: „Моята Еразъм мобилност бе в Университета в Бари „Алдо Моро“, в периода октомври 2010-март 2011 г. Там разработих съществена глава от докторската си дисертация, посветена на съвременните модели на изследване на визуалната култура и по-точно – семиотиката на визуалната култура. Този ми престой не бе първия обучителен в Италия, защото точно преди 10 години, през 2006 г. участвах в десетмесечна образователна мобилност в национално представителната организация Археоклуб д’Италия (клон в Кампобело ди Ликата, Сицилия). Тогава работих и се обучавах по проект на Европейска доброволческа служба, финансиран по програмата „Младежта в действие“ 2007-2013 на ЕК – програма, която вече е част от Еразъм+ 2014-2020. За това мисля, че обучителната мобилност, осъществена като докторант, по програма Еразъм 2007-2013 бе логично следствие от опита ми на европейски доброволец. Така престоят ми в университета „Аллдо Моро“ на практика  разшири знанията ми в областта на италианската култура и хуманитаристика и затвърдят познанията ми по италиански език. Наред с това, Еразъм стипендията по време на докторантура ми осигури достъп до специализирана литература, свързана с изследването ми, направи ме по-компетентна и способства за създаването на ценни международни академични контакти.“ На финала д-р Голешевска добави: „Сега с радост консултирам и насърчавам младите ни колеги, кандидатстващи за стипендии по Еразъм + 2014-2020, като наред с това съдействам за сключване на нови договори за мобилности на студентите от бакалавърските специалности „Културология и културен мениджмънт“, „Култура и медии“ и „Култура и културен туризъм“ при ЮЗУ „Неофит Рилски“.


                           
           

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *