Висшия съдебен съвет e избрал с 8 гласа „за“ и 5 гласа „против“ съдия Магдалена Атанасова Жбантова–Стефанова за административен ръководител на Районния съд в Гоце Делчев. Съдия Жбантова има над 17 години общ юридически стаж. От март 2001 г. е съдия в РС – Гоце Делчев.

В концепцията си съдия Жбантова е заявила, че въз основа на професионалния си и житейски опит е придобила необходимите управленски качества и умения, за да работи за запазване на добрия климат в работата на съда и за надграждане на положителните традиции.

Пред членовете на Съдийската колегия на ВСС тя е набелязала цели за развитие на съда в посока на качественото и срочно правосъдие, за подобряване на работата и повишаване на квалификацията на съдебните служители, запазване на екипния принцип на работа, прилагане на електронното правосъдие, продължаване на политиката на прозрачност и публичност на съда и други. Заявила е и увереност да преодолява предизвикателствата в работата съвместно с магистратите и съдебните служители, както и да укрепва доверието на обществото в съда.

Въпроси към нея са поставили Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд, Георги Колев – председател на Върховния административен съд, и членовете на ВСС Милка Итова, Каролина Неделчева, Юлия Ковачева, Калин Калпакчиев, Галина Карагьозова, Галя Георгиева, относно изслушването й пред Общото събрание на магистратите в Районен съд – Гоце Делчев; съотношението съдии – съдебни служители; възможностите за оптимизиране на администрацията и нейното структуриране; разпределението магистратите по отделения; качеството и срочността на правораздавателната дейност; взаимоотношенията в съда и взаимодействието му с по-горната инстанция; спецификата на съда и отношенията му с останалите институции в местната общност и други.

Подкрепа за съдия Жбантова–Стефанова са заявили членовете на ВСС Галина Карагьозова, Юлия Ковачева и Калин Калпакчиев. Те са обърнали внимание на притежаваните от нея професионални и нравствени качества, много добрата й атестационна оценка, на становището на Общото събрание на Районен съд – Гоце Делчев за подкрепа на кандидатурата й, както и на посочените от нея виждания за развитие на съда.

До 15-тина дни Окръжен съд – Благоевград трябва да насрочи официална дата, на която съдия Жбантова официално ще поеме длъжността си като административен ръководител на Районен съд – Гоце Делчев, уточни самата тя.

 

 

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *