Съдът ще гледа делото срещу новата цена на винетките на 2 февруари 2016 г. До тогава всеки правоспособен собственик на автомобил може да се присъедини към делото, образувано във Върховния административен съд (ВАС). Процесът е заведен от Николай Филев от София. vinetka-350x230 vinetka stiker

С определение ВАС вече е признал, че понеже той е правоспособен водач и притежава автомобил, негови права и законни интереси са пряко и непосредствено засегнати от новите цени на винетките, тъй като няма как да се движи по републиканските пътища, ако не плати винетна такса, съобщава „Правен свят“. 
Предмет на делото е Постановление № 317/17.11.2015г. на Министерския съвет, с което беше изменена Тарифата за таксите, които се събират от агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). Тя е подзаконов нормативен акт и ВАС нареди да бъде публикувано обявлението за оспорването му в Държавен вестник. 
Така всеки, който има правен интерес, т.е. според разбирането на ВАС – всеки правоспособен собственик на автомобил, може да се присъедини към оспорването до началото на устните състезания по него, което се очаква да е на 2 февруари от 14 ч., за когато е насрочено заседание по делото. 
С оспореното постановление на кабинета цената на винетката за лека кола за тази година скочи на 97 лв., което е с 30 лв. повече от таксата за 2015 г. 
В жалбата си до ВАС Николай Филев заявява: „Извън медийните изяви на министъра на регионалното развитие и благоустройството, че причината, налагаща промяната в цената, е фактът, че винетните такси не са променяни от 2008 г., то липсват каквито и да е било мотиви към предприетото изменение на нормативния акт“. Затова той оспорва промените в постановлението като приети в разрез с административнопроизводствените правила и се позовава на чл. 26 от Закона за нормативните актове. Той регламентира, че изработването на проект на нормативен акт се извършва при зачитане на принципите на обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност. 
Освен това задължава съставителите на проекти да ги публикуват на интернет страниците си с мотивите и доклада и да дадат най-малко 14 дни на заинтересованите от предлаганите изменения да изразят становище . „Нито на страниците на Министерския съвет, нито на страниците на МРРБ, като съставител на проекта на постановление за изменение на тарифата, не бе публикуван същият, ведно с мотивите, респективно докладът към проекта“, пише Филев в жалбата си до ВАС. 
Така, според него, освен, че са били погазени принципите, прогласени от чл. 26 ЗНА, но и той самият е бил лишен от възможност за активно участие в производството по изменение на цените на винетките. 
Гражданинът е поискал от ВАС да спре действието на новите цени, но съставът с председател Светлозара Анчева и членове Маруся Димитрова и Мадлен Петрова (докладчик) е отказал. Според съдиите в жалбата липсват каквито и да било твърдения за евентуални вреди, които действието на постановлението би причинило на Филев. 
„Действително увеличението е с 30 лева, или с 45% спрямо действащия до 10 декември 2015 г. размер на годишните винетни такси за посочената категория ППС, но сам по себе този факт не може да обоснове извод за наличие на основанията по чл. 166, ал.2 АПК. Направеното в жалбата искане за спиране на основание чл.190 АПК е изцяло бланкетно. Посочено е, че спирането се налага поради изключително високия обществен интерес и високата степен на вероятност от настъпване на значителни и трудно поправими вреди за неограничен кръг субекти. Изложените обстоятелствата не са сред основанията по чл. 166, ал.2 АПК, при които съдът може да постанови спиране на изпълнението. Искането не е подкрепено с каквито и да било конкретни твърдения и доказателства, по какъв начин увеличеният размер на годишната винетна такса засяга правната сфера на жалбопадателя и за вероятността от настъпването на значителни или трудно поправими вреди“, пише в определението на ВАС. 
Паралелно в Административния съд на София-град (АССГ) беше оспорена заповедта на шефа на АПИ, с която той одобрява графичното оформление на винетките. По закон такава заповед се обнародва всяка година до 30 ноември. Тази за 2016 г. беше публикувана в Държавен вестник на 10 ноември 2015 г. Според жалбоподателите по това дело, шефът на АПИ е издал заповедта без задължителен реквизит – приложение, съдържащо самото графично оформление на различните групи и видове винетни стикери. Те твърдят, че такова приложение не било одобрено като част от заповедта, нито е било публикувано в Държавен вестник. Затова настояват за обвяване на заповедта за нищожна. Те поискаха спиране на действието, но с определение от 28 декември 2015 г. АССГ отказа. 
На 12 декември в цялата страна се проведе национален протест срещу поскъпването на винетките. В много областни градове бяха блокирани основни пътни артерии. Протестиращите заявиха, че държавата разполага с достатъчно средства за поддръжката на пътната система в страната. Те също така призоваваха да се затегне контролът върху разходването на пари за строителство и ремонт на пътища, което също може да даде допълнително постъпления. 

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *