23054

 

През настоящата учебна година в училището ще се обучават около 350 ученици от I до VIII клас, разпределени в 15 паралелки. Има сформирани и 8 полуинтернатни групи. За обучението и възпитанието на учениците ще се грижат 30 преподаватели и двама учители за ресурсно подпомагане. По-голяма част от учителите са с допълнителна квалификация. Трима имат първа професионално-квалификационна степен /ПКС/, 14 са с II ПКС, 1 с III ПКС и 3 с IV ПКС.

Учениците от I, II и III клас ще се обучават целодневно от двама преподаватели, а за IV, V и VI клас са сформирани сборни групи. За всички ученици са осигурени отлични условия за труд, отдих и хранене.

При подготовката за новата учебна година със средства от бюджета на училището са ремонтирани основно класни стаи. Обновено е оборудването в някои кабинети, изцяло са освежени коридорите и стълбището. Извършен е основен ремонт на тоалетните на втория и третия етаж. Оборудван е нов компютърен кабинет. Изграден е асансьор за достъп до горните етажи на училището. Учениците ще имат възможност да се обучават в добре обзаведени кабинети, да спортуват в модерен физкултурен салон и спортни площадки.

Училището предлага 3 групи по СИП – „Вокална група”, „Музика и танци” и „Уеб дизайн”, където децата ще развиват своите творчески умения и таланти.

През настоящата учебна година училището ще продължи работа по национална програма „С грижа за всеки ученик” за учениците от IV клас, проект „Успех” и проект „Демократична съпричастност, мир, такт и щастие” по програма „Коменски”

През тази учебна година училището ще работи по проект „Квалификация на педагогическите специалисти”.

Коментирайте

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.