Кандидатстудентската кампания за три от специалностите на катедра Културология на Югозападен университет „Неофит Рилски“, гр. Благоевград ще продължи до началото на новата академична година 2016/2017, съобщават от учебното заведение.

SWU

По няколко бройки за обучение във форма, субсидирана от държавата има за две от утвърдените бакалавърски специалности на катедрата. Специалност „Култура и медии“ обучава кадри за рекламната индустрия, печатните електронни и нови медии, както и експерти в отделите по комуникации и връзки с обществеността в сферата на местната и държавна власт и бизнеса. Бакалавърската програма „Култура и културен туризъм“ е ориентирана към кандидат-студенти,  с интерес в сферата на туризма и културното наследство.

Наред с това, свободни места за субсидирано от държавата обучение има и за стартиращата специалност „Културология и културен мениджмънт“, чиято задача е да отговори на нуждите от управляващ, административен и експертен персонал за местни и национални културни институции – културни и информационни центрове, галерии, музеи, театри, читалища и др. както и на необходимостта от експерти в общинските администрации и частните предприемачи в сферата на културата и творческите индустрии.

И трите бакалавърски специалности на катедрата са акредитирани, предлагат богат набор от професионални стажове, засилено обучение по чужд език, възможности за допълващо обучение с пълни стипендии по програма Еразъм + 2014-2020, в престижни европейски университети, както и възможности за участие в програмата Work & Travel. Наред с това, за работещи студенти, както и за майките-студентки катедра Културология предоставя възможност за гъвкави форми на аудиторна заетост. Центърът за прием на документи за кандидатстване се намира в Учебен корпус 1 на ЮЗУ, зала 102А и ще работи без прекъсване през август и септември.

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *