Със заповед на директора на ЮЗДП от днес е прекратен договорът за управление на директора на „ДЛС Дикчан” – с. Сатовча инж. Пламен Поюков. От ЮЗДП уточняват, че до това решение се е стигнало след констатирани нарушения при извеждане на сечи в държавни горски територии в района на дейност на ТП „ДЛС Дикчан”, извършени нарушения на действащото законодателство, изразяващи се в неупражнен контрол и допускане на системни нарушения, от които са настъпили неблагоприятни последици за държавното предприятие и териториалното поделение.

Основание за освобождаването на инж. Поюков са и нарушения в организацията на други дейности в стопанството. Установено е назначаване на служители с временни трудови договори по заместване, като някои от тях са без необходимия образователен ценз, както и липса на приемо-предавателни протоколи между титуляри и заместващи. Това според проверяващите е предпоставка за нарушения в горски територии. В лесокултурната дейност са констатирани некоректно изготвени технологични планове за есенна подготовка на почвата за 2017 г. и пролетното залесяване за 2018 г.

Временно стопанството ще се управлява от зам.-директора инж. Здравко Камбошев.

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *