Община Гоце Делчев събра на работна среща учители и неправителствени организации, които работят и биха искали да работят по европейските образователни програми в следващия програмен период. Експерти от  министерство на образованието и науката Център за развитие на човешките ресурси –  Националната агенция, администрираща Програмите „Еразъм+“ и „Европейски корпус за солидарност“ на Европейската комисия поясниха  на настоящите и потенциални бенефициенти изискванията за  новия програмен период 2021 – 2027 година, основните приоритети, перспективи и  възможности, които тези две програми предлагат за учениците, младежта и учителите.

„Когато обсъждаме бюджетите на училищата  и детските градини, винаги става въпрос за допълнително финансиране. Насочвам вниманието на колегите към огромните възможности на европейските програми. Нужно е човек да се порови и ще намери средства. Пари има, даже остават. Това поражда у мен въпроси: Защо? Нямаме възможност да ги усвоим ли?“.  Това каза Маргарита Енчева, началник отдел „Образование, здравеопазване, социални дейности, култура и спорт“  в Община Гоце Делчев в началото на среща с бенефициенти на програмите. Събитието беше част от информационното турне на Центъра за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР), на което експерти обясняват възможностите на програмите „Еразъм+“ и „Европейски корпус за солидарност“ през новия програмен период 2021 г. – 2027 г. На тези срещи се споделят добри практики от училища, детски градини и неправителствени организации.

Г-жа Енчева подчерта, че е хубаво, че на срещата освен хора, които вече са спечелили проекти и са ги реализирали, има и такива, които желаят да се включат в новия програмен период. Тя благодари за инициативата на ЦРЧР, която ще помогне на желаещите да се ориентират по-добре в кандидатстването по европейските младежки програми. Голям интерес към събитието проявиха представители на ПМГ „Яне Сандански“, НПГ „Димитър Талев“, Първо, Второ и Трето ОУ, Детска градина „Джани Родари“, детските градини в Корница, Брезница, Мосомище и Лъжница, както и най-активно работещата неправителствена организация в града Бизнес-инкубатор Гоце Делчев.

Учителите от Първо основно училище Стойна Москов и Надка Динева споделиха добри практики от работата си в платформата eTwinning и са убедени, че това е най-вълнуващата учебна общност в Европа.

„В нашето училище все повече колеги се включват в платформата eTwinning, която е  за проекти между учители от различни страни. Ако искате да се развивате и да бъдете част от най-вълнуващата учебна общност в Европа, опознайте тази платформата.“ Това каза Стойна Москова, учител в Първо основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“,  на информационна среща, организирана от ЦРЧР в гр. Гоце Делчев. Г-жа Москова подчерта, че всяка година нейният клас се включва с проект в платформата. „Основното е сътрудничеството между ученик, учител, местни власти, родители. Учителите правят програма за дейностите на децата, учениците са активната част – работят в екипи, творят, изследват и развиват онези умения, които са необходими за 21 в. – критично мислене, креативност, сътрудничество, работа в екип, инициативност“, каза г-жа Москова. Тя разказа, че първият проект, в който се е включила, е бил за размяна на коледни картички и изследване как празнуват Коледа в 15 страни. Друг интересен проект, който е осъществен, е да се опознаят професиите  и учениците да изразяват своите идеи по оригинален начин. „Децата са много радостни, когато взимат сертификати за участието си в тези проекти и си ги сложат в раздел „Моите постижения“, сподели Москова.

„Програма „Еразъм+“ е видим пример за успех, защото с добрите идеи повишаваме качеството на образованието“, каза пред аудиторията Надка Динева, учител по английски в същото училище. Тя представи различни проекти, като обърна внимание на проект за четене с разбиране. „Изпълнението  на този проект показа, че може да се повиши качеството на образованието, да се насърчи професионалното развитие на учителите и да се развият всички ключови компетентности на учениците. Основният краен продукт беше европейска стратегия за развитие на умението за четене с разбиране, която е базирана на добри практики“, каза Надка Динева.

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *