От 3 до 6 юни 2021 год. екипът на Трето основно училище „Братя Миладинови“ в гр. Гоце Делчева посрещна свои колеги от СУ „Неофит Рилски“ и НУ „Алеко Константинов“, гр. Харманли. Посещението се осъществява по НП „Иновации в действие“, чиято цел е преподавателите от иновативните училища в България да могат да споделят своя опит и добри практики в прилагането на нови модели на управление и организация на училищата, методи на преподаване, оптимизиране на учебната среда и подобряване на образователния процес чрез въвеждане на нови учебни програми и учебни планове.

Трето основно училище „Братя Миладинови“ е обявено за иновативно от 2018 год. За трета поредна година шестима преподаватели от училището прилагат метода „Мисловни карти“ в образователния процес по околен свят и човекът и природата в начален етап, в часовете по БЕЛ за разширена подготовка и час на класа в прогимназиален етап и в часовете на ресурсния учител с децата със специални образователни потребности.

В първия ден от посещението, на работна среща в учителската стая на Трето основно училище „Братя Миладинови“, чрез презентация, гостите бяха запознати със същността на иновацията „Мисловни карти“ и нейното приложение в образователния процес.

На втория ден преподавателите от училището, работещи по иновацията, в открити уроци и занимания по интереси демонстрираха пред своите гостуващи колеги практическото приложение на метода.

Учениците от II „б“ клас, под ръководството на своите учители – Емилия Москова и Д. Джамбазова, проведоха викторина, чрез която по атрактивен начин, с помощта на мисловни карти, изработени през учебната година, актуализираха основни моменти от учебното съдържание по околен свят.

Учениците от III „б“ клас демонстрираха своите умения за работа с мисловни карти при осъществяване на проектна дейност на тема „Хербарий“. Подпомагани от преподавателите на класа – Катерина Щранкова и Мария Василева, третокласниците проследиха процеса на изготвяне на хербарий, споделиха любопитни факти за хербариумите и изготвиха албум с хербаризираните от самите тях растения. Гостите бяха приятно изненадани с малък подарък – хербаризирано растение.

Учениците от IV „б“ клас представиха своите умения да съставят мисловни карти в открит урок по човекът и природата на тема „Здравословен начин на живот“. Направлявани от своя преподавател – Мария Пиргова, четвъртокласниците обобщиха своите знания по темата, а в края на часа всяко дете написа свое лично обещание за това какво трябва да прави, за да расте здраво и щастливо.

В открит урок по български език и литература – разширена подготовка, на преподавателя па БЕЛ – Емилия Ценкина, учениците от VI клас показаха на гостуващите преподаватели своите умения за работа с мисловни карти при разработването на образа на герой от изучавано художествено произведение. Ключовите характеристики на Серафим от едноименния разказа на Йордан Йовков бяха представени от шестокласниците чрез красиво изработени мисловни карти.

В специално разработена анкетна карта гостуващите учители споделиха своите впечатления прилагането на иновативния метод „Мисловни карти“ в образователния процес и изразиха мнение, че методът е интересен, атрактивен и въздейства на сетивата.

В края на месеца на преподавателите от Трето основно училище „Братя Миладинови“, прилагащи иновацията, им предстои да посетят иновативното СУ „Неофит Рилски“ в град Харманли, за да се запознаят с тяхната иновация и да обменят добър педагогически опит и практики.

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *