Отворено писмо

До: Министър председателя на Република България

От мен: Калоян Шишков – учител (пенсиониран), гражданин на Сатовча, България, Европейския съюз и на света – самоназначил се за „Контрер” на Премиера

Основания за писмото: 70 годишния ми живот (от които 40 години в „мракобесния комунистически” режим и 30 години в либералната многопартийна ”демокрация”, книгите ”Българинът и властта” от Марко Семов, „Български хроники” от Стефан Цанев и „Теория на българския преход” от Васил Проданов

Това писмо го бях замислил отдавна (преди пет години), но сега стана актуално предвид последните Ви взаимни нападки с Президента Радев (никъде по света Президент и Премиер не се ”обстрелват” по този начин, срещат се, общуват, независимо че имат политически и не само различия).

Уважаеми, г-н Премиер,

Вие бяхте личен приятел с покойния г-н Божидар Димитров (лека му пръст), няма как да не Ви е разказвал за статута на Контрера през нашето Средновековие. През средновековието в Западно-европейските дворове кралете имали „шут”. Както знаем, той имал задача да весели владетеля. Владетелят можел да му „вземе” дори и главата, ако шутът нещо сбърка. При българските царе Симеон, Калоян и др., имало т.н. „контрер“, който изпълнявал подобна на шута роля. Разликата е, че наред с разсмиването и веселието, той имал задача да казва истината на владетеля за положението в страната. Контрерът не е рискувал живота си, защото в България не е имало такава практика. По-друг начин казано, само контрерът имал куража, смелостта и подготвеността да казва на владетеля, какво се говори за него и неговото управление.

Позволявам си да изразя моята позиция, която смятам право и задължение. Като всеки контрер (в продължение на повече от 25 години имах във всеки клас дете контрер) и аз се опитвам да имам изострени сетива: когато гледам – да виждам, когато слушам – да чувам и когато говоря – да казвам онова, което мисля, чувствам, каквото е нужно за момента, кратко, точно и ясно.

Ще се опитам да го направя. Но най-напред няколко уточнения:

1.В живота има две неписани правила и ако човек ги спазва, ще върви напред към успеха:

Да спазва определените правила (никъде няма място без правила)  и да се вслушва (не да слуша) в съветите на по-възрастните и другите. Според Ханс-Георг Гадамер, истинската задача пред нас е да се вслушваме във всичко, което ни казва нещо, и да се оставим то да ни бъде казано. По-друг начин казано, ние възрастните и гражданите можем да Ви съветваме 23,50 часа, но в последната минута решението и отговорността ще бъдат  Ваш избор, г-н Борисов.

2.За нормалното общуване най-много пречат очакванията и гордостта. Очакванията към Вас са огромни, най-вече да подобрите живота на българите. Що се отнася до гордостта, много трудно я преодоляваме, кой пръв да подаде ръка, кой пръв да прости, да се извини. Това е типично за голямата личност. Вие как преодолявате гордостта?

3.Да изповядваме философията – Всеки, с когото се срещам и разговарям, ме превъзхожда с нещо и аз уважавам това. Превъзходна философия, в продължение на повече от 38 години като учител я прилагам и дава невероятни резултати.

4.Всяка страна трябва да има достатъчен суверенитет сама да решава конкретно какво и как да прави, а това изисква силен експертен потенциал и постоянна рационална дискусия в публичното пространство. За съжаление днес от политиката и културата (повечето хора нито четат книги, нито се интересуват от култура, а единствено и само как да оцелеят), до морала и човешките отношения, всичко започва да се купува и продава, включено е в пазарна конкуренция. В същото време националните приоритети не се предлагат на широко публично обсъждане.

5.Имам моралното право да Ви пиша, за да получа отговори, г-н Борисов, на въпросите, които Ви зададох  преди 10 години на предизборна среща в Сатовча с повече от 150 избиратели:

 • Как ще се справите с корупцията във високите етажи на властта? и:
 • Как ще намалите молителите пред гишетата за обслужване на гражданите?
 • Сега допълвам: Колко лицензионни режима заварихте и колко премахнахте, за да улесните  българина да се чувства уютно у дома си, т.е. в България?

6.Има най-малко два подхода в управлението на една държава: инфраструктура (магистрали, мостове, заводи и т.н.) и човешки ресурси (подобряване жизненото равнище на Народа). Очевидно Вие избрахте първия подход. Какво пречи да управлявате страната по двата подхода, г-н Борисов?

7.Следя вашето израстване от 20 години. Възхищавах Ви се, когато станахте главен секретар на МВР. Особено с униформата на генерал: ясна визия, чар, левент от всякъде погледнато, човек от сой. Гласувах за Вас в продължение на пет години.

И така, г-н Борисов, в качеството си на контрер, какво виждам, чувам, разбирам и осмислям (от средствата за масово осведомяване, от Вас, от Интернет пространството и не само):

1.Вас Ви наричат Премиер, Министър-председател, „мутра”, „падишах”, „цар”, „самодържец”, „бащица”, „пълновластен господар”, „феномен” и т.н. Но за мен сте Министър-председателя на Република България – законен, легитимен, който ръководи, направлява, насочва, организира (и разбира се носи най-голямата отговорност) за вътрешната и външна политика на страната.

2.Определенията за България, на която сте премиер, са: най-бедната страна в Европа, най-корумпираната, на 111 място по свобода на словото (все пак има свобода, след като Ви пиша). Вие сте прав, че по-скоро има автоцензура, разсипана държавност, „разграден двор”, неработеща икономика, съсипано земеделие, здравеопазване, образование, корумпирана и неефективна съдебна система, обезверен народ, мрачна перспектива, разруха в сърцата и душите ни, пълно безхаберие на администрацията, най-нещастния народ в Европа, най-висока смъртност при деца и възрастни, най-малко деца се раждат,”война” по пътищата с най-много убити от катастрофи, най-заробващи договори и концесии с чуждестранни фирми и корпорации, безбройни Неправителстваени организации, фондации, които се финансират отвън и са  проводници на чужди интереси, най-раздута администрация, никой не е виновен за нищо, персоналната отговорност се размива, представителната демокрация у нас не е представителна.

Разбира се, Вие всеки ден отчитате резултати и постижения, откривате заводи, магистрали, посочвате чуждестранните инвестиции, поточни линии и т.н. Според Вас всичко в страната е наред!

3.Цялото ни законодателство, включително и Конституцията, е направено така, че да облагодетелства мафията, богатите, в ущърб на гражданите.

4.Парламентарната идея е изхабена (парламента е с най-нисък рейтинг), партийният живот в България е жесток и безогледен, според проф. Марко Семов. Така наречената политическа класа гледа преди всичко личните си интереси. Днес глобалният свят се интересува само от пазара и печалбата. Според Наоми Клайн светът е навлязъл в епохата на ”капитализма на катастрофите”. Реално се е получил мутренски, олигархичен, периферен, мародерски капитализъм.

„Либерално-демократичното антикомунистическо съзнание е обещавало да доведе хората до демократичния рай, а ги е довело до мутренско-олигархичен периферен хиперкапитализъм”, допълва проф. Проданов.

Спецификата на българското развитие, при което отношението между външно и вътрешно е от типа на пропорцията”три четвърти – една четвърт”, това означава, че винаги външни сили са ни определяли външната политика, както и най-важните вътрешно политически решения. Няма как и Вие да не се съобразявате с тези обстоятелства.

5.Разграничавайки различната роля на личностите в историята (не тълпата, народа, а личностите решават хода на историята), Сидней Хук говори за два типа личности – „събитийни личности” и „личности, създаващи събития”.

„Събитийните личности „просто следват непосредствената ситуация, адаптират се към нея и в крайна сметка не те водят историята, а историята води тях, тласка ги в определена посока.

Съвсем различни са „личностите, създаващи събития” в историята. Това не са просто исторически личности, а велики личности, притежаващи уникални способности,  ум, талант, проницателност, настойчивост, упоритост в достигането на цели” се казва в „Теория на българския преход”.

Според проф. Проданов ”събитийна личност” е Горбачов, а „личност, създаваща събития” Маргарът Тачър (такива личности са били и Ленин, Дън Сяопин). Вие каква личност сте г-н Министър-председателю?

6.Вилфредо Парето, допълва характеристиката на този тип политици. Според него има два вида: ”лисица” и ”лъв”. Политикът „лъв”се характеризира с решителност, твърдост, постоянство, утвърждаване на съществуващите властови институции, докато политика ”лисица” се характеризира с гъвкавост, адаптивност, лавиране, кокетиране с масите, демагогия, способност да създава нови социални и политически комбинации. Вие, г-н Борисов, какъв тип политик и държавник сте?

7.Уважаеми г-н Борисов, искате ли да останете завинаги в историята с чест и достойнство на истински държавник? Радой Ралин казва: „Който влезе в историята, да не се заседява много, защото ще дотегне на историята“. Вие имате невероятен исторически шанс да останете в Българската история като държавник от класа. Само да го поискате. Вашите желания стават заповеди за Вселената!

8.От няколко години в моите публикации в сайта www.kshishkov.com, пиша, че ще се случи нещо, което ще обърне нещата на 180 градуса и то ще бъде към по-добро. В това отношение промяната към по-добро може да стане най-малко по три начина:

 1. По нормален, дсемократичен, парламентарен път. Вие имате огромен потенциал, много привърженици, администрация и т.н., ще печелите изборите, когато и както си искате.
 2. Вторият път е военен преврат – изключено-защото Вие владеете и армията (независимо че Президентът е главнокомандващ).
 3. Горещо Ви препоръчвам третия начин (нямащ аналогия в света), с който не само ще заемете достойно място в българската история, но ще спасите България. Какво трябва да се направи?

За тази цел обаче, сам това не може да направите, а заедно с Президента Радев, решителната промяна може да се случи, това дано да е чудото.

Необходими, неотложни, спешни стъпки:

Срещнете с президента Радев. Говорете часове и дни, но като равнопоставени. Единстевеният политик, който Ви ”оспорва” авторитета, действията е Президентът. Той също като вас е интелигентен, креативен, голяма личност. Разберете се с Президента – за промяна формата на управление – Президентска република в най-скоро време (всички партии и лидери са против идеята, както и платените анализатори, социолози, политолози, защото партизанщината и келепира ще секне). Вие в момента сте най-авторитетните личности, начело на държавата. Постъпете държавнически, като мъже се разберете как да спасите България.

На практика как ще стане промяната?

Насрочване на избори за ВНС (разбира се при спазване на Конституционния ред, но Вие сте достатъчни авторитети, за да се случат нещата) с една единствена точка – смяна на държавното управление: президентска република. Разпуснете това Народно събрание. Трябва да се види дали Великото Народно събрание може да се  конструира като Обикновено Народно събрание. След което насрочете избори за президент. Междувременно президентът Радев ще подаде оставка и Вие двамата равнопоставено ще участвате в избора за държавен глава. Ако не спечелите изборите за президент, може утре да бъдете еврокомисар, посланик и т.н.

Краткосрочни мерки:

 1. Отменете плоския данък, намалете ДДС на храните и учебниците, разкарайте финансовия министър Горанов, въведете строг контрол на митниците. Съкратете администрацията с най-малко 30-40%. Накарайте държавните служители да си плащат социалните осигуровки (това може би също трябва да се отнася до армията и полицията).
 2. Въведете един минимален процент – 5-8%, с който да  опрощавате направени разходи на гражданите чрез касови бележки,  така сивата икономика ще намалее, всички ще бъдат заинтересовани от тази мярка.
 3. Ревизирайте всички  неизгодни  договори с чуждестранни корпорации и фирми. Защитете националния интерес.
 4. От освободените средства незабавно увеличете пенсиите, заплатите в бюджетната сфера, най-малко с 30%
 5. Предложете депутатите в Обикновеното Народно събрание да бъдат до 120.

Природата не търпи бездействието, г-н Борисов! Празно няма! Сега е моментът за решителна промяна. Защо не? Големите личности се проявяват само пред криза и историята им дава невероятен шанс!

Ако решите да ми отговорите на писмото, моля, г-н Борисов, направете го публично – аз и без това ще оповестя какво сте ми отговорили.

Спасете България, г-н Борисов!

С уважение: контрер, Калоян Шишков

25.08.2019 г.

Писмото е публикувано в блога на Калоян Шишков  kshishkov.com

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *