В началото на м. март тази година ЕВРО СТИЙЛ ТРЕЙД ООД стартира изпълнение на проект с наименование: Демонстрационен проект за предотвратяване, повторна употреба и рециклиране на битови отпадъчни материали.

Проектът е по оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура чрез подбор BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“.

На проведената на 25.03.2022 г. встъпителна конференция, екипът на ЕВРО СТИЙЛ ТРЕЙД ООД представи основната цел на проекта –  разработването на пилотна демонстрационна система за подготовка за предварително третиране и/или рециклиране на негодни за употреба батерии и акумулатори, като поток битови отпадъчни материали, чрез която да се предотврати замърсяването на околната среда, както и да се осигури ресурсна ефективност и ефикасност на технологията, както и да се осъществи на практика работещ модел на кръгова икономика.

Проектът ще бъде реализиран до края на 2024 г. като успешното прилагане на практиката ще доведе до подобряване и усъвършенстване на дейностите по подготовка за повторна употреба и/или рециклиране, с което ще се увеличи дела на предаваните за повторна употреба и/или рециклиране количества отпадъци.

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *