Студентите в Югозападния университет „Неофит Рилски“, приети през учебната  2021/2022 година, в специалности от професионалните направления 1.3. „Педагогика на обучението по…“, 4.1 „Физически науки“, 4.2 „Химически науки“ и 4.5 „Математика“, ще се обучават напълно безплатно.

За втора поредна година разходите за обучение на студентите от тези професионални направления се покриват от държавата. Целта на мярката е да възобнови интереса на кандидат-студентите към тези важни специалности, за които се очаква да има голям недостиг от специалисти на пазара на труда.

Съгласно Постановление № 283 от 19 август 2021 г. на Министерския съвет от такса за целия курс на обучение са освободени студентите, приетите през 2021/2022  година по специалностите „Педагогика на обучението по математика, информатика и информационни технологии“, „Педагогика на обучението по физика и математика“, „Педагогика на обучението по химия и физика“, „Педагогика на обучението по химия и човекът и природата“, „Педагогика на обучението по география и история“, „Педагогика на обучението по български език и чужд език (руски)“, „Педагогика на обучението по български език и чужд език (гръцки)“, „Педагогика на обучението по български език и чужд език (китайски)“, „Педагогика на обучението по български език и чужд език (английски)“, „Педагогика на музикалното изкуство“, „Педагогика на обучението по изобразително изкуство“, „Педагогика на обучението по технологии и предприемачество“, „Физическо възпитание и спорт“, „Оптични технологии“, „Физика“, „Химия“, „Медицинска химия“ и „Математика“.

Таксите на новоприетите и записали се студенти в тези специалности ще бъдат възстановени в Касата на университета (Ректорат, ет. 2).

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *