Цените остават на миналогодишните нива – от 30 до 40 лв./пространствен куб. метър при широколистните видове без ДДС
• Потребителите да следят за специалната маркировка и необходимите превозни документи, съветват експертите

200 000 пространствени куб. метра дърва за огрев има готовност да предостави на домакинствата през новия отоплителен сезон Югозападното държавно предприятие. Количествата са ориентировъчни и при повишено търсене с наближаването на есенно-зимния период държавните г222орски и ловни стопанства могат да предложат допълнителни обеми.
Продажбата на дърва се извършва през цялата година, но летните месеци са най-активният период, в който хората бързат да осигурят отоплението си за зимата. Във всички държавни горски и ловни стопанства към ЮЗДП е създадена организация, така че да бъдат удовлетворени нуждите на физическите лица с дърва.
Директната продажба от временен склад в гората се извършва по одобрени ценоразписи за всяко териториално поделение. Цените остават същите като миналата година. Твърдите широколистни видове – бук, дъб, цер, габър, се предлагат от 30 до 40 лв. за пространствен куб. метър в зависимост от специфичните условия на района, отдалечеността на сечището от населено място и разходите за добив. При меките широколистни видове – върба, бреза, топола, трепетлика и иглолистните дърва цените са в границите от 16 до 25 лева за пространствен кубичен метър. Върху всички посочени цени се начислява 20% ДДС. Купувачите заплащат също разходите за транспорт, товарене и разтоварване на дървесината.
Освен закупуване от склад и тази година ЮЗДП чрез териториалните си поделения предоставя възможност на живеещите в малките населени места сами да си добият дърва. Продажбата на стояща дървесина „на корен” се осъществява по списъци, изготвени от кметовете на общини и населени места. Това е най-изгодният начин, при който цената в отделните стопанства е от 10 до 18 лв. за пространствен куб. метър при широколистните и от 4 до 13 лв./пр. куб. метър за иглолистните видове.

Има обаче ограничение, наложено от закона – тези дърва са само за собствени нужди, хората нямат право да ги продават. Необходимо е също лицето да притежава и съответната квалификация за работа в горите. Продажбата „на корен” има сезонен характер и обикновено е по-интензивна през месеците септември и октомври.

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *