Първа копка по проект „Подобряване природозащитното състояние на горски местообитания от мрежата Натура 2000 в Югозападна България“ на ЮЗДП беше направена край град Гоце Делчев. Така символично беше даден старт на изграждането на разсадник за контейнерно производство на фиданки. Той ще бъде с много висок капацитет, като предвижда производство на над 1,5 млн. фиданки за залесяване годишно.

„Един такъв разсадник вече има изграден в село Локорско, това е вторият наш разсадник, който правим по Оператвна програма „Околна среда“. Тези фиданки са устойчиви на климатичните промени, видовете могат да се залесяват целогодишно“ – каза по време на откриването инж. Благой Милев, директор на ЮЗДП.

Проектът се изпълнява от Югозападното държавно предприятие с безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 3 на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *