В уикенда се проведе Среднозимното преброяване на водолюбивите птици, което се организира от Българското дружество за защита на птиците и в което за поредна година се включи клонът на БДЗП в гр. Гоце Делчев. Това е едно от най-масовите събития в областта на природозащитата.  Провежда се в повече от 100 страни и включва около 25 000 влажни зони, много от които са част от екологичната мрежа Натура 2000. Във всичките страни от Европа, Африка и Близкия Изток, където се осъществява преброяването, участват близо 15 000 експерти и доброволци.
„В рамките на два дни 12-13 януари, съвместно с нашите партньори от „ДГС Гоце Делчев“ и „ДЛС Дикчан“ с. Сатовча, организирахме посещения на местата, които привличат водолюбиви птици и са обект на изследване.  Маршрутът бе поречието на р. Места в участъка от гр. Хаджидимово на Юг, до гр. Банско на Север, и яз. Доспатв участъка от гр. Доспат до гр. Сърница.
Броенето се извършва чрез предварително разработена методика, а данните се въвеждат в информационната ни система чрез специалното приложение за смартфони Smartbirds, позволяващо запазването на информацията за отделните видове, която след това ще послужи на експертите за оценка на промените в състоянието на популациите на наблюдаваните видове и средата, която те обитават. Тази година броенето се извърши при изключително тежки метеорологични условия. Към екипа се присъедини и надзирател от ЛРС „Сокол“, който да следи за евентуални нарушения на закона на лова, както и членове от клуба за екстремни спортове в Гоце Делчев „Прилеп“ – разясни председателят на БДЗП в Гоце Делчев – Димитър Попов

„18-то поред е участието на БДЗП клон Гоце Делчев в среднозимното преброяване на водолюбивите птици. Тази събота и неделя заедно с 20 доброволци изминахме повече от 300 км., регистрирахме около 2000 птици, наблюдавахме редките червеноклюни и планински потапници и заснехме посегателства върху местната ни природата. Основно фирми, които извличат инертни материали от коритото на река Места, както и хора изхвърлящи торби с битови отпадъци пред очите ни. Най-ниската температура по време на броенето бе -10 градуса. Участие взеха: ДГС “ Гоце Делчев“, ДЛС “ Дикчан “ с. Сатовча, ДГС „Селище “ гр. Сърница, ПМГ „Яне Сандански “ гр. Гоце Делчев, клуб за екстремни спортове „Прилеп“ гр. Гоце Делчев, ЛРС „Сокол“ гр. Гоце Делчев, Nikola Popkostadinov , Костадин Петров Гърков Благодаря Ви за подкрепата!“ – допълни още Димитър Попов. 

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *