20 ученици от селскостопански специалности в ПГ по МСС „Пейо К. Яворов“ гр. Гоце Делчев, придружавани от двама ръководители, проведоха 4 седмична практика в района на Болоня, Италия. Мобилността се реализира в рамките на договор за подобряване на професионалните умения в секторите на биологичното селско стопанство и кулинарията, финансиран по програма «Еразъм+». Основните цели на проекта са свързани с надграждане на знанията, практическите умения и професионалните компетенции на учениците чрез практика при европейски работодатели от сектора на биоземеделието, подобряване на езиковите, интеркултурните и социалните компетенции на участниците, укрепване на капацитета на професионалната гимназия да работи на европейско ниво чрез създаване на партньорство със сходни организации в Европа. Мобилността се проведе в реална работна среда при строго спазване на всички противоепидемични мерки и включваше дейности, свързани с прилагането на методите и принципите за биологично отглеждане на растения и животни, опазването на биологичното разнообразие, биологичен контрол върху вредителите.С реализацията на практиката обучаемите обогатиха своята професионална подготовка, като подобриха познанията си относно практическото приложение на регламентите на ЕС за екологично отглеждане на растителна и животновъдна продукция и изискванията за сертифициране на биологичната продукция, изградиха умения за прилагане на принципите и методите в екологичното растениевъдство и животновъдство, подобриха своите мултикултурни и езикови компетенции.Като част от културната програма, в свободното си време учениците посетиха забележителностите на Венеция и Болоня. Предстои мобилност на втора група ученици от специалност „Готварство“, която ще се реализира на по-късен етап.

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *