От 04. 02. 2023 г. община Гоце Делчев изпълнява проект „Грижа в дома в община Гоце Делчев“, финансиран с административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05SFPR002-2.001-0077 по процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“ от Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027, съфинансирана от Европейския социален фонд +.

От началото до момента по проекта се осигурява подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа на територията на община Гоце Делчев, с оглед пълно и гъвкаво задоволяване на индивидуалните им потребности. За изминалите 10 месеца в домашната им среда 211 възрастни хора в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания получаваха почасови мобилни здравни грижи и медицинско наблюдение, информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания; почасови социални услуги за организиране на ежедневието и домакинска помощ; психологическа подкрепа, консултиране; доставка на храни и продукти от основна необходимост; помощ за заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите); подкрепа за поддържане на социални контакти.Почасовите мобилни здравно-социални услуги в домашна среда се предоставяха от назначените по проекта социален работник, шофьор, две медицински сестри и 60 домашни помощници. Изпълнението на проекта допринесе за социалното приобщаване и за подобряване качеството на живот на хората с увреждания и самотно живеещите възрастни, чрез предоставяне на подходящи по вид и обем грижи и услуги за подкрепа в комфорта на тяхната домашна среда.

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *