От общинска администрация Гоце Делчев напомнят на жителите на общината, че до 28 ноември 2022 г. на регистрация подлежат съществуващи водовземни съоръжения за задоволяване на собствени потребности на гражданите /кладенци, сондажи, герани и др. съоръжения за собствени потребности, използвани от гражданите в бита/, разположени в границите на населените места и селищните образувания, за които до 27 ноември 2018 г. не са подадени заявления за вписване в регистъра на Басейнова дирекция “Западнобеломорски район“.

Заявлението може да се подаде и чрез съответния кмет на община, кмет на кметство, кметски наместник по местонахождение на съоръжението.

За подаване на заявлението не се дължи такса и не е необходимо представяне на допълнителни документи.

Образец на заявлението може да бъде изтеглено от официалната страница на Басейнова дирекция “Западнобеломорски район“: https://wabd.bg/content/заявление и декларации/образци на заявления /  образец РГ2

Граждани, подали заявления за регистрация в предходен момент НЕ ПОДАВАТ повторно заявление.

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *