Първоначална пресконференция и официална церемония „първа копка“ на обекта по проект „Обновяване и модернизация на Дом на културата „Пейо Яворов“ град Гоце Делчев” се проведе днес. Проектът е финансиран с договор за БФП № BG16RFOP001-1.028-0003-C01 по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. (ОПРР) и Договор за финансиране на допустим проект №21F-000462/14.05.2021г., сключен между Община Гоце Делчев и ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“, Обединена българска банка АД, „Фонд за устойчиво градско развитие“ ЕАД. Общият бюджет на проекта е в размер на 6 998 932,30 лева, от които европейско финансиране са 4 091 271 лева, национално – 721 989 лв, а 2 185 672.30 лева, са осигурени от общината чрез финансов инструмент. Общата продължителност на проекта е 29 месеца и той ще приключи в края на 2023 година.

На проведените днес информационни събития присъстваха кметът на община Гоце Делчев Владимир Москов, заместник-кметът Валери Сарандев, председателят на Общинския съвет Димитър Балтаджиев, представители на основните изпълнители на дейностите по проекта и други заинтересовани лица. Проектът включва изпълнение на строително-ремонтни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане за цялостно обновяване и модернизация на Дом на културата в гр Гоце Делчев. В рамките на проекта ще се извърши цялостно външно и вътрешно обновяване на сградата, включително и прилежащото дворно пространство; въвеждане на енергоспестяващи мерки; осигуряване на достъпна архитектурна среда до помещенията и залите в сградата; изцяло обновяване на системи за озвучаване, осветление, сцена и др.; обновяване на интериора в основна зала, малка зала и всички останали помещения на сградата. Това е поредният голям инфраструктурен проект разработен и спечелен от община Гоце Делчев, който ще бъде реализиран и ще осигури много добри възможности за провеждане на културни и обществени прояви в залите на Дома на културата.

Коментирайте

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.