Над 860 милиона лева от Европейските структурни и инвестиционни фондове за инвестиции в инфраструктура, социални дейности и подкрепа на бизнеса в област Благоевград вече са осигурени към м. юли 2017 г., сочи анализът на Областен информационен център за изпълнението на Оперативните програми в областта.

Най-голям дял в така договорените средства заема  финансирането за изграждане на лот 3.1. (Благоевград – Крупник), лот 3.3 (Кресна – Сандански) и тунел Железница на АМ Струма, което възлиза на малко над 739 млн. лв. по Оперативна програма Транспорт и транспортна инфраструктура. За края на годината е предвидено финансиране за още около 439 милиона лв. за довършване  изграждането на най-сложния участък (лот 3.2) от магистралата, който трябва да премине през Кресненското дефиле.

Следващата програма с най-голям принос за привличането на европейските средства е Програмата за развитие на селските райони. 228 договора за над 36 млн. лв. са сключени по тази програма във всичките, допустими за финансиране по програмата, 13 общини, като водещи са общините Белица, Гърмен, Гоце Делчев, Якоруда, Петрич и Сандански. Средствата ще бъдат вложени в инвестиции в земеделски стопанства, в преработка и маркетинг на селскостопански продукти, в подкрепа на млади земеделски стопани и на малки земеделски стопанства.

Оперативна програма Развитие на човешките ресурси също се ползва с огромен интерес от страна на бизнеса и общините в областта, още повече че тук финансирането е 100% безвъзмездна помощ. Самото изпълнение на проектите също върви с добри темпове, тъй като 40% от сключените 61 бр. договори за близо 16 млн. лв по ОПРЧР в област Благоевград вече са реално изплатени.

По Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност, средствата са насочени предимно за технологична модернизация и капацитет за растеж на малките и средни предприятия, и над 61% от тях вече са реално изплатени на фирмите. Слаба, обаче, е иновационната активност на фирмите в нашата област, като досега е финансиран само един проект в областта по тази линия. Тази неблагоприятна тенденция може скоро да се промени, тъй като в момента фирмите имат отново възможност да кандидатстват с проекти  за разработване на продуктови и производствени иновации по наскоро отворената през месец юни процедура. Приемът на проектните предложения по нея ще продължи до 26 септември 2017 г.

Най-малко на брой – само 2, са проектите, които получават финансиране по ОП Околна среда, като тук по-голяма част от средствата – над 33 милиона лева са за довършване на водния цикъл на гр. Банско. Вторият проект е на Община Благоевград за подобряване качеството на атмосферния въздух.

Бавно върви към момента разплащането (само 5% от договорената финансова помощ) по ОП «Региони в растеж», особено при изпълнението на Интегрираните планове на 3-те големи града в областта – Благоевград, Гоце Делчев и Петрич. ОП «Наука и образование за интелигентен растеж» също трудно набира скорост в областта, като единствените процедури по които е привлечено финансиране в тази област са за интеграция на деца и ученици от етническите малцинства.

Всички общини имат вече сключени договори по новите Оперативни програми, като естествен лидер е областният град – Благоевград с изпълнявани в момента 35 проекта на обща стойност приблизително 39 млн. лв. Общо, всички общини в областта са бенефициенти по  66 договора  за около 96 млн. лв. Тези средства ще бъдат инвестирани предимно в инфраструктурни проекти – над 81 млн.лв., или 85% от предоставената безвъзмездна финансова помощ. Почти 2/3 от средствата по договорите на бизнеса и неправителствените организации са насочени в социалната сфера, а 34% към производствения капацитет и иновации.

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *