От днес до 10 ноември българските микро, малки и средни предприятия, извършващи автобусни превози, могат да кандидатстват за финансова подкрепа за преодоляване на последствията от пандемията COVID-19. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по схема „Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ е 30 млн. лв. 25,5 млн. лв. от тях са осигурени от ЕФРР и 4,5 млн. лв. са национално съфинансиране.

Проучванията на Международния съюз по автомобилен транспорт и директните доклади от автомобилната индустрия показват колко сериозно пътническият транспорт е засегнат от кризата с разпространението на коронавируса. Спадът на туристическите превози, международните превози на дълги разстояния и превозите, които обслужват училища и детски градини е 100%. Приходите са спаднали средно с 50-100 % през периода на ограничение.

В България статистиката не се различава от тази на Международния съюз по автомобилен транспорт. С въвеждането на извънредното положение в средата на м. март 2020 г. напълно бяха преустановени международните автобусни превози на пътници. Случайните (туристически) превози също бяха напълно преустановени. Междуселищните превози от републиканската транспортна схема бяха редуцирани до минимум, поради липсата на пътникопоток. Редуцирани бяха и голяма част от междуселищните превози от общинските и областните транспортни схеми. Специализираният превоз на ученици беше напълно преустановен, специализираните превози в предприятия също в голямата си част бяха преустановени.

При така създалата се ситуация, автобусният бранш се оказа в изключително тежко положение. Десетки предприятия са на ръба на фалита, хиляди служители са застрашени от съкращаване. Напрежението в бранша, който осигурява работни места на над 27 000 служители, непрекъснато расте.

В тази връзка настоящата схема е насочена към осигуряване на оперативен капитал за българските микро, малки и средни предприятия, извършващи автобусни превози, за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Те задължително трябва да развиват своята основна икономическа дейност в един от следните сектори – „Пътнически градски и крайградски транспорт“ или „Друг пътнически сухопътен транспорт, некласифициран никъде“. Трябва да са лицензирани превозвачи за извършване на превоз на пътници по смисъла на Закона за автомобилните превози и да са осъществявали стопанска дейност през 2018 и 2019 г.

Минималният размер на БФП за конкретно заявление е 3 000 лв. , а максималният – 450 000 лв., като не се изисква съфинансиране от кандидатите, но безвъзмездната финансова помощ  не може да бъде повече от 8% от оборота.

За финансиране ще бъдат предложени заявления, които съответстват на критериите за подбор, по реда на тяхното постъпване, до изчерпване на финансовия ресурс по схемата.

Подаването на заявлението за участие става изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България, чрез използване на валиден Квалифициран електронен подпис.

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *