От 7 септември влизат в сила нови ограничения заради COVID – 19

От 7 септември влизат в сила нови ограничения заради COVID – 19

Министерството на здравеопазването обяви нови по-строги ограничителни мерки, които влизат в сила от 7 септември и ще продължат до 30 октомври. Заведенията ще работят с ограничено работно време от 7…
Ден на отворените врати на Стопански факултет на Софийския университет в гр. Гоце Делчев

Ден на отворените врати на Стопански факултет на Софийския университет в гр. Гоце Делчев

"Един ден в Стопански факултет" - това е събитието на 3 и 4 септември 2021 г., което организират в град Гоце Делчев Лидер Академия и Стопански факултет на Софийския университет…
Кои са необходимите документи при посещение на децата в ясли, детски градини и училища за учебната 2021 – 2022 г.?

Кои са необходимите документи при посещение на децата в ясли, детски градини и училища за учебната 2021 – 2022 г.?

По отношение на учениците – на училищните власти трябва да бъде предоставен талонът за здравословното и имунизационното състояние на ученика към датата на започване на учебната година, т. нар картон…
Нова магистърска програма на Стопанския факултет на СУ

Нова магистърска програма на Стопанския факултет на СУ

Стопанският факултет на Софийския университет за първи път организира Магистърска програма „Отговорно и устойчиво управление“ - задочна форма за икономисти и неикономисти. Тя цели да подкрепи българските компании, публични институции…
Югозападният университет „Неофит Рилски“ ще обучава без такси студенти в защитени специалности

Югозападният университет „Неофит Рилски“ ще обучава без такси студенти в защитени специалности

Студентите в Югозападния университет „Неофит Рилски“, приети през учебната  2021/2022 година, в специалности от професионалните направления 1.3. „Педагогика на обучението по…“, 4.1 „Физически науки“, 4.2 „Химически науки“ и 4.5 „Математика“,…
Премии за горските и доброволци от Пиринско, участвали в гасенето на пожари

Премии за горските и доброволци от Пиринско, участвали в гасенето на пожари

Общо 438 служители на Югозападното държавно предприятие, активно участвали в потушаването на десетките горски пожари, ще получат парични премии. За професионалните действия, навременната и бърза реакция отличия получават специализираните групи…