Категория: Седмицата

Млади туристи от Трето ОУ в град Гоце Делчев направиха маркировка от село Делчево до м. Момина кула

На 28 март Трето основно училище „Братя Миладинови“ отбеляза патронния си празник. На него бяха посветени множество инициативи, които ученици и учители провеждаха в продължение на седмица. Една от тези…

„Обновяване и модернизация на Дом на културата „Пейо Яворов“ град Гоце Делчев“

Платена публикация! ПРОЕКТ „Обновяване и модернизация на Дом на културата „Пейо Яворов“ град Гоце Делчев“ финансиран с Договор № BG16RFOP001-1.028-0005-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони…

Удължен е срокът за кандидатстване за саниране на жилищни сгради

Срокът за кандидатстване за енергийно обновяване на жилищния сграден фонд е удължен до 17:00 часа на 28 март 2024 г., включително. Така се дава възможност сдружения на собственици, които по…