Oбщинското социално предприятие „Озеленяване и поддържане на територии за обществено ползване“ с оранжерия „Цветен град“ от град Гоце Делчев получи отличие и призово място в категория „Социални иновации, свързани със заетост“ в конкурса за Годишната национална награда за социална иновация. То е сред наградените 11 социални предприятия в България от Министерството на труда и социалната политика в Годишната награда за социална иновация. Екипът му напълно заслужено се нареди сред победителите за постигане на значимо социално въздействие – заетост и доходи за уязвими групи наши съграждани, които създават по-красива среда и са полезни за себе си и общността и постигане на икономически ефект – собствени приходи от продажба на цветя и предоставяне на услуги на граждани, бизнес и институции.

„За нас е удоволствие, че партньорството, което имаме със социалното предприятие, разработването на реалистична маркетингова стратегия, активното включване на читалища, училища, институции, НПО за споделяне на идеи и изграждане на партньорства дава страхотни резултати. Гордеем се с постижението им и им пожелаваме още по-големи успехи“ – каза директорът на Бизнесинкубатора в Гоце Делчев Росица Джамбазова.

Министър Георги Гьоков отличи победителите в категориите „Социални иновации, свързани със заетост“, „Социални иновации, свързани със социално включване“ и „Социални иновации, свързани с предоставяне на социални продукти и услуги“. Той отбеляза приноса на социалните предприятия за създаването на работни места за хора от уязвимите групи на пазара на труда и подчерта, че наградите стимулират иновативността в социалната сфера и диалога между заинтересованите страни.МТСП планира финансов ресурс в размер на около 70 млн. лв. до 2027 г. за социално предприемачество. Средствата ще бъдат осигурени по Плана за възстановяване и устойчивост и Програма „Развитие на човешките ресурси“ (2021-2027 г.). Предвидените средства са за подкрепа на социалните предприемачи в развитието на социални иновации, инструменти за директна връзка с гражданите и цифровизация. По този начин ще се засили ролята им в обществото по отношение на социалното и екологично равновесие. Заместник-министър Надя Клисурска награди номинираните на второ и трето място в категориите. „От 10 години целенасочено се развива държавна политика за социалната и солидарна икономика“, подчерта тя. Към момента 34 предприятия са регистрирани в регистъра на социалните предприятия на МТСП. Те осигуряват над 300 работни места. От тях 180 са за хора от социално уязвими групи.В категория „Социални иновации, свързани със заетост“ първото място заслужи „Социално предприятие социални инвестиции и ресурси“ ЕООД, което съвместно с два дневни центъра за лица с психични увреждания в София осигурява обучения за трудови умения и работа за хора с психични разстройства. На второ място се класира предприятието „Благичка“ ЕООД, което създава първият ресторант с нулев отпадък в България, който се управлява от младежи в неравностойно положение. Третото място в категорията спечелиха Фондация „Радост за нашите деца“ и Общинско социално предприятие „Озеленяване и поддържане на територии за обществено ползване“ с оранжерия „Цветен град“. „Айс – Оупън“ ЕООД със социално предприятие шоколадова къща „Станимира” стана победител в категория „Социални иновации, свързани със социално включване“. Мисията на социалното предприятие е осигуряване на устойчива заетост на хора от уязвими групи в сферата на социалната икономика. С втория приз беше отличено предприятието „Бон апети от Светът на Мария“ ЕООД, което е инициатор за създаването на Учебна кухня „Надежда“ – учебен професионален център за развитие на трудови умения, придобиване на професионален опит и осигуряване на подкрепа за реализация на пазара на труда за хора с интелектуални затруднения. Втора награда в категорията получи и Централният кооперативен съюз за реализирането на пилотен проект за популяризиране сред младите хора на кооперативния модел като възможност за развитие на социалната и солидарна икономика. На трето място се класира Сдружение „Бъдеще за децата“ за проекта си сладкарска работилничка „Бисквитките“.Първата награда в категория „Социални иновации, свързани с предоставяне на социални продукти и услуги“ спечели кариерна платформа „Работоспособни.бг“ ЕООД. Тя свързва социално отговорните работодатели с хора с намалена трудоспособност, които активно търсят начален старт или промяна в професионалната си кариера. На второ място се класира „Колев и Колев“ АД, а на трето – Потребителна кооперация „НАРКООП“.

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *