covernpkНови 15 милиона лева ще се предоставят по обявената преди ден процедура „Развитие на социалното предприемачество“ от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съобщават от Областен информационен център – Благоевград.  

Изпълнението на схемата ще надгради реализираните дейности и постигнатите добри резултати от пилотната фаза на същата процедура през периода 2007-2013 г. Около 70 кооперативни социални и специализирани предприятия се очаква да получат подкрепа за надграждане на дейността си и близо 480 неактивни или безработни участници да бъдат включени в заетост след приключване на операцията.

Целта на процедурата е да се улесни достъпа до заетост и да се осигури подкрепа за социалното включване на уязвими групи чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика.

Ще сe финансират дейности, свързани с психологическо подпомагане и мотивиране, социална и професионална интеграция, предоставяне на обучения за професионална квалификация и ключови компетентности, както и такива за повишаване на управленските и бизнес умения, осигуряване на наставник на новонаети лица, оборудване на работни места,  социален маркетинг и пазарна реализация на изработваните стоки и предоставяните услуги. Задължителна е дейността за осигуряване на заетост за период до 12 месеца на лицата от целевата група.

Размерът на предоставената 100% безвъзмездна финансова помощ за всеки проект може да бъде в рамките на 50 000 лв. минимум и 391 166 лв. максимум.

За финансово подпомагане могат да кандидатстват социални предприятия, работодатели, специализирани предприятия за хора с увреждания, общини и райони на общини, доставчици на социални услуги и НПО, като са допустими и партньорства.

Кандидатстването е изцяло електронно през информационната система ИСУН 2020 като крайният срок за прием на проектни предложения е 5 януари 2017 г.

 

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *